Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie Zadanie nr 1 - Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie...

ZP-13/I/2010 Wschowa, dnia 09 września 2010 r.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie Zadanie nr 1 - Wykonanie elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 we Wschowie wraz z wymianą stolarki okiennej.
W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty Nazwa i adres firmy cena oferty uzasadnienie wyboru/ odrzucenia

1 „SA-BUD” Sp.C.
Jerzy i Grzegorz Sadowscy
ul. 17 Pułk Ułanów 5
67-400 Wschowa

735 940,83 zł brutto

2 Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno
693 262,22 zł brutto
( cena łączna za wykonanie Zadań nr 1 i 2) Oferta odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Data publikacji: 2010-09-09 18:47:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa