Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, elewacji kamieniczek przy Placu Zamkowym nr 2, 3 i 4 wraz z wymianą stolarki okiennej oraz elewacji budynków...

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

ZP-13/ / II/2010 Wschowa, dnia 09 września 2010 r.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - Zadanie nr 2 – Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i 6 we Wschowie.
W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta - Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Okrężna 10.
Ofertę Przedsiębiorstwa „PARTNER” z Leszna odrzucono na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp, ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZP-3/ II/2011ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie - elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3, Plac Farny nr 5 i nr 6 we Wschowie ( zadanie nr 2)”.
W terminie składania ofert na realizację Zadania nr 2 wpłynęła 1 oferta - Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Okrężna 10.
Ofertę Przedsiębiorstwa „PARTNER” z Leszna odrzucono na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Pzp, ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wschowa, dnia 08 marca 2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof GrabkaBurmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Grabka


ZAWIADOMIENIE_o_uniewaznieniu_postepowania_elewacja_kamieniczek_032011
Rozmiar: 600.48 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 285
ZAWIADOMIENIE_o_uniewaznieniu_postepowania_elewacja_budynkow_kilinskiego_pfarny_032011
Rozmiar: 545.97 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 288

Data publikacji: 2011-03-08 23:01:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa