Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. +48 655 408 600, fax. +48 655 401 340
www.wschowa.pl, wschowa@wschowa.pl
ZP-6/2011


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie elewacji budynków położonych przy ulicach: Kilińskiego nr 3 oraz Plac Farny nr 5 i nr 6 w ramach realizacji zadania pn. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.
W terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty Nazwa i adres firmy cena brutto Uzasadnienie
wyboru/odrzucenia/wykluczenia1 SOBOTA Spółka z o.o.
ul. Elektryczna 7A
67-200 Głogów

595 329,71 oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić w oparciu o art.87 ust.2 Pzp


2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Jerzy Kmito
ul. Piaskowa 36a
66-100 Sulechów

288 673,89


3 JĘDRZEJCZAK Sp. z o.o.
Ruszowice ul. Tęczowa 39
67-200 Głogów
244 987,01 Oferta odrzucona na podstawie art.82 ust.2, art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 8 z uwagi na niezachowanie formy pisemnej/brak ważnego oświadczenia woli.
4 Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno


287 263,37
5 „ZAKBUD”
Zakład Konserwatorsko-Budowlany
ul. Gen. Taczaka 2/10
63-800 Gostyń

208 957,34 oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić w oparciu o art.87 ust.2 Pzp


Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 265 000,00 zł.
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Wschowa, dnia 19 maja 2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Grabka


ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZ_POSTEP_BIP_elewacje_budynkow_052011
Rozmiar: 105.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 299

Data publikacji: 2011-05-19 21:25:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa