Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie - IV część zamówienia

 

 

Wschowa, dnia 26 września 2011r.

 

 

Postępowanie nr ZP-22/2011

 

INFORMACJA

 O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

 

„Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans
– III Edycja ” - II postępowanie

- IV część zamówienia

 

 

      Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że:

W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup urządzeń elektrycznych                      w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - II postępowanie –część 4 zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 8.000,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Ø  oferta nr 1 – „TON Color” Marek Kołodziejski, ul. Ludowa 5c, 65 – 742 Zielona Góra                 – z ceną 11.728,14 złotych brutto.

 

Ø  oferta nr 2  -„KAJA KOMPUTER”  Krzysztof Jasek 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 11a                – z ceną 11.494,26 złotych brutto.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                             

                  Krzysztof Grabka

 Data publikacji: 2011-09-27 18:36:19 (832 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: poczta@protekst.com.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa