Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - III postępowanie - II część zamówienia


Wschowa, dnia 14 listopada 2011r.


Postępowanie nr ZP-26/2011


INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans
– III Edycja ” - III postępowanie

- II część zamówienia


Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że:

W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - III postępowanie –część 2 zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 6 600,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  • oferta nr 1 – „TON Color” Marek Kołodziejski, ul. Ludowa 5c, 65 – 742 Zielona Góra

12 518,94 złotych brutto,


  • oferta nr 2 –P.H.P.U. ZUBER , Andrzej Zuber ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław

- 11 512.80 złotych brutto.Na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.


Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Grabka
UNIEWAŻNIENIE CZ. 2 LSRS URZĄDZENIA III POSTEPOWANIE
Rozmiar: 17.50 KB
Data publikacji: 2011-11-14 15:33:00
Ilość pobrań: 218

Data publikacji: 2011-11-14 15:31:49 (623 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-14 15:33:00 Dodano załącznik: UNIEWAŻNIENIE CZ. 2 LSRS URZĄDZENIA III POSTEPOWANIE (BIP_UNIEWAŻNIENIE_CZ[2807x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa