Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja ” - IV postępowanie - IV część zamówienia

 

 

Wschowa, dnia 03 stycznia 2012 r.

 

Postępowanie nr ZP.271.33.2011

 

 

INFORMACJA

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

„Zakup i dostawa urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans
– III Edycja ” - IV postępowanie

- IV część zamówienia

 

      Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że:

w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę urządzeń elektrycznych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
(IV postępowanie) – część 4 zamówienia.

 

            W terminie składania ofert wpłynęły  trzy oferty złożone przez:

Ø  oferta nr 2 -  BKH „SYSTEM” Jolanta Lis - Gajewska ul. Długa 1 68-100 Żagań –
 5 190,60  złotych brutto

Ø  oferta nr 3 - „TON Color” Marek Kołodziejski, ul. Ludowa 5c, 65 – 742 Zielona Góra –
6 537,45 złotych brutto

Ø  oferta nr 4 -   „KAJA KOMPUTER”  Krzysztof Jasek 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 11a –
 5 939,67 złotych brutto

 

Postępowanie unieważniono, ponieważ ceny w/w ofert złożonych na część 4 niniejszego postępowania przewyższają kwotę 5 100,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                             

                  /-/ Krzysztof Grabka

 

 


Unieważnienie postępowania cz.4
Rozmiar: 93.50 KB
Data publikacji: 2012-01-03 18:46:16
Ilość pobrań: 230

Data publikacji: 2012-01-03 18:45:00 (643 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-01-03 18:46:16 Dodano załącznik: Unieważnienie postępowania cz.4 (BIP_Unieważnienie_postępowania_cz[3024x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa