Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas wycieczki szkolnej do Warszawy realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”

  Wschowa, dnia 23 lipca  2012r.
 

Postępowanie nr ZP. 271.23.2012

 
INFORMACJA
 O   UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  „Usługa zakwaterowania i wyżywienia podczas wycieczki szkolnej do Warszawy realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja

      Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że:
W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę zakwaterowania i wyżywienia podczas wycieczki szkolnej do Warszawy realizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy - w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 15.750,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
            W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Ø  oferta nr 1 – Biuro Podróży SUN&SNOW Sp. z o.o. 70-450 Szczecin ul. Chopina 53

–z ceną 19.110,00 złotych brutto,

Ø  oferta nr 2 –Biuro Turystyczne „BEZKRESY”, 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 13p.14 – z ceną 17.816,40 złotych brutto.

                                                                                                                        

Z up. Burmistrza
Andrzej Nowicki
Pierwszy Zastępca Burmistrza

 

 

                                                                                              Data publikacji: 2012-07-23 15:01:46 (739 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa