Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - CZĘŚĆ 20

 

ZP.271.17.2013

 

„Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie
w ramach projektu
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III”

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

- część 20 zamówienia

 

               W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Części 20 zamówienia pn. Usługi edukacyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”.

          Postępowanie na realizację Części 20 zamówienia zostało unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty na realizację usług edukacyjnych w tej części zamówienia. 

         

Wschowa, dnia 18 października 2013 r.

                                                                    

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Grabka

 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 20
Rozmiar: 140.00 KB
Data publikacji: 2013-10-23 07:50:18
Ilość pobrań: 184

Data publikacji: 2013-10-23 07:48:24 (545 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-10-23 07:50:18 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 20 (Uniewaznienie_postepowania__Część_20[4319x1].doc) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa