Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ZP.271.12.2015

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

              Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy  Wschowa w roku 2016” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 pzp.

            Przyczyną unieważnieniapostępowania jest podjęcie przez Radę Miejską we Wschowie uchwały nr XIV/150/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 r., w której kwotę 64 000 zł z rozdziału Gospodarka Gruntami i nieruchomościami przesunięto do rozdziału Żłobki. Na skutek decyzji Rady Miejskiej we Wschowie środki przeznaczone pierwotnie przez Zamawiającego na realizację zamówienia zostały ograniczone do tego stopnia, że dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a okoliczności tej nie można było wcześniej przwidzieć.  

 

Wschowa, dnia 23 grudnia 2015 r.

 

                       Burmistrz Miasta i Gminy

                           /-/ Danuta Patalas

 

 

 

 

 


Uniewaznienie postepowania 23122015
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 2015-12-23 11:39:42
Ilość pobrań: 126

Data publikacji: 2015-12-23 11:35:40 (438 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-23 11:39:42 Dodano załącznik: Uniewaznienie postepowania 23122015 (Uniewaznienie_postepowania_23122015[5533x1].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa