Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015

ZP.271.17.2015                                                                                                                                Wschowa, dnia 30 grudnia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


           Działając zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015”, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

 Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do negocjacji w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w postępowaniu pn. „Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Wschowa w roku 2015”. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
 
        

  Burmistrz Miasta i Gminy
      /-/ Danuta Patalas


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar: 80.00 KB
Data publikacji: 2016-01-18 09:02:54
Ilość pobrań: 103

Data publikacji: 2016-01-15 09:01:54 (370 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-01-18 09:02:24 l Ewa Bogusławska
2016-01-18 09:02:54 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania[5559x1].doc) Ewa Bogusławska
2016-01-18 09:03:04 k Ewa Bogusławska
2016-01-18 09:32:46 a Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa