Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”- Zadanie nr 2

                                                                                                           Wschowa, dnia 03 lipca 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018”

Zadanie 2 - Przebudowa chodników na ulicy Kopernika we Wschowie – I etap

 

Działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację Zadania nr 2 zamówienia pn. „Przebudowa chodników we Wschowie w roku 2018” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu na realizację Zadania nr 2 wpłynęła jedna (1) oferta:

Oferta nr 2 – DROGTRANZ Sp. z o.o., ul. W. Witosa 8, 56-200 Góra

-z ceną 129 326,16 zł brutto.

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę 97 439,24 zł brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

 

                                 

      

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/Danuta Patalas


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- ZADANIE NR 2
Rozmiar: 294.22 KB
Data publikacji: 2018-07-03 15:02:02
Ilość pobrań: 57

Data publikacji: 2018-07-03 14:56:15 (180 odsłon)
- Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-07-03 15:02:03 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- ZADANIE NR 2 (BIP_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania_-zad[6420x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa