Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o przetargu

WERSJA POPRAWIONAWschowa, dnia 03 sierpnia 2010 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul. Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I. Lokalizacja: działki gruntu niezabudowane położone przy ul. Czereśniowej we Wschowie:
1)-nr ewidencyjny 82/20,82/21,82/30,82/31 o łącznej powierzchni 0,0956 ha,
Kw. nr 3939.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-31-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:64.000 zł+22%VAT=78.080 zł, słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt;
2) -nr ewidencyjny 82/16,82/17,82/18,82/28,82/29 o łącznej powierzchni 0,1217 ha,
Kw. 3939.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-31-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:76.000 zł+22%VAT=92.720 zł, słownie
złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia.II. Lokalizacja: działki gruntu niezabudowane położone w rejonie ul. Leśnej we
Wschowie (za cmentarzem komunalnym-nowa ul. Akacjowa):

1) -nr ewidencyjny 92/54 o powierzchni 0,0791 ha, Kw nr 3078.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:44.000 zł+22%VAT=53.680 zł, słownie
złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt;

2)-nr ewidencyjny 92/55 o powierzchni 0,0839 ha, Kw. 3078.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: g miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:47.000 zł+22%VAT=57.340 zł, słownie
złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści;

3)-nr ewidencyjny 92/56 o powierzchni 0,0808 ha,Kw 3078.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:45.000 zł+22% VAT=54.900 zł , słownie
złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset;
4)-nr ewidencyjny 92/57 o powierzchni 0,0728 ha, Kw 3078
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:40.000 zł+22% VAT=48.800 zł , słownie
złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemset.

5)-nr ewidencyjny 92/58 o powierzchni 0,0966 ha,Kw 3078
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:54.000 zł+22% VAT=65.880 zł , słownie
złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt;

6)-nr ewidencyjny 92/59,95/7,96/7 o łącznej powierzchni 0,1585 ha,
Kw 3078,7214,5282
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:80.000 zł+22% VAT=97.600 zł , słownie
złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset.
III. Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 43,41 m2 położony w budynku przy ul. Ks. A. Kostki 40 we Wschowie.
Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z sali sprzedaży, zaplecza socjalno-sanitarnego, będzie sprzedawany wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.
Budynek położony na działce 1623/7 o powierzchni 736 m2,,Kw. dla budynku 11631.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. budynek przy ul. Ks. A. Kostki 40 położony na terenie ozn. symbolem „B 52 MW ”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:70.000 zł+VAT (zwolniony),
słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy + VAT (zwolniony).IV. Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 35,33 m2 położony w budynku przy ul. Rynek 8 we Wschowie.
Lokal położony na parterze budynku, wejście z korytarza, składa się z sali sprzedaży, brak pomieszczeń przynależnych. Sprzedawany będzie wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej.
Budynek położony na działce 1442/13 o powierzchni 286 m2. Kw. dla budynku 7241.Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 785/610 A-zatem od wylicytowanej kwoty udzielona zostanie 50% bonifikata.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. budynek przy ul. Rynek 8 położony jest na terenie ozn. symbolem „A 40 MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:60.000 zł+VAT (zwolniony)
słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy + VAT (zwolniony).

V.Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 22,54 m2 położony w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 8 we Wschowie.
Lokal położony na poddaszu budynku, wejście z korytarza, składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym.Do lokalu przynależy strych o powierzchni 12,00 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,00 m2,, tj. łącznie:36,54 m2 Sprzedawany będzie wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej.Budynek położony na działce 1063 o powierzchni 207 m2. Kw dla budynku 17151.Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 740/1701 A-od wylicytowanej kwoty udzielona zostanie 50% bonifikata.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. budynek położony na terenie ozn. symbolem „A 21 MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:10.000 zł+VAT (zwolniony)słownie złotych:dziesięć tysięcy tysięcy + VAT (zwolniony).

-Miejsce i termin przetargu:14 września 2010 roku godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001
0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia:
08 września 2010 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Zobowiązania i kary umowne:
1.Termin zagospodarowania działek położonych przy ul.Czereśniowej i ul.Akacjowej-rozpoczęcie
zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania podpisania umowy notarialnej, a przerwa
w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się: rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400.


Data publikacji: 2010-08-06 10:54:48 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa