Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sprzedaż domków letniskowych

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż domków letniskowych położonych w Lginiu,gm.Wschowa,
Nadleśnictwo Włoszakowice,Leśnictwo Wilanów oddz.51s z bazy własnej Ośrodka Sportu
i Rekreacji Wschowa.
Sprzedaży podlega 11 domków letniskowych drewnianych na podmurówce położonych na terenie bazy OSiR Wschowa oznaczonych numerami:2 - 12.
Powierzchnia domków od nr 2 do 6 i od nr 8 do 12 wynosi:31,5 m²,
powierzchnia domku nr 7 wynosi 31,6 m².

Sprzedaży podlegają wyłącznie obiekty (bez gruntu).

Grunt zajęty pod domki nie podlega sprzedaży i pozostanie własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych.
Umowa najmu na grunt leśny zostanie zawarta pomiędzy ustalonym w przetargu nabywcą domku a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Wschowie ul.Moniuszki 11,67-400 Wschowa.

CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU:9.000,- ZŁOTYCH
+VAT ZA KAŻDY DOMEK

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia:
28 czerwca 20004 roku o godz. 11°° w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut.Urzędu lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 najpóźniej w dniu przetargu do godz.10°°.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wysokości.Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.13°° następnego dnia po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.Wadium przepada na rzecz Gminy,jeżeli oferent,który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji o przetargu udziela:Wydział Planowania,Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy-pokój nr 21,lub tel.(065) 540 24 26 wewn.34,natomiast informacji o stanie technicznym i umowach najmu udziela Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie-Zbigniew Lewandowski,tel.(065) 540 27 35 ,tel.kom.603 601 978.Data publikacji: 2004-06-09 10:43:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa