Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

Wschowa,dnia 08 czerwca 2004 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy:
1.Nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej położonej w Lginiu
oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o powierzchni 2500 m²-przeznaczonej pod
uprawy polowe wg stanu prawnego na 2003 rok, brak KW.
CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU: 2.000 ZŁOTYCH.

2.Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tylewicach
oznaczonej numerem geodezyjnym 110/4 o powierzchni 2810 m²-położonej
w strefie mieszkaniowo-rolnej wg stanu prawnego na 2003 rok,brak KW.
CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU:12.000 ZŁOTYCH.

3.Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olbrachcicach oznaczonej
numerem geodezyjnym 31/1 o powierzchni 3000 m²-położonej w strefie
mieszkaniowo-rolnej wg stanu prawnego na 2003 rok,KW 17070.
CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU: 13.000 ZŁ.

PIERWSZY przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 29 CZERWCA 2004 ROKU O GODZ.11ºº w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
WADIUM w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut.Urzędu
lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 24 CZERWCA 2004 ROKU WŁĄCZNIE.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.1300 następnego dnia.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Planowania,Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 21 II piętro,telefon:540 24 26 wew.34,codziennie od 800 do 1500.Data publikacji: 2004-06-09 10:45:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa