Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Do wynajęcia lokal użytkowy - garaż

Wschowa, dnia  23  sierpnia 2011  r.

 

           

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych

 

 I. Opis nieruchomości:

 1. lokal użytkowy – garaż murowany położony na zapleczu nieruchomości Niepodległości

     31 we Wschowie ( działka nr 978/2) o powierzchni użytkowej  20,80 m².

 2. Miejsce i termin przetargu:

     14 września 2011 r. o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we

     Wschowie, ul. Rynek 1.

 3. Cena wywoławcza:

     3,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu. Do czynszu nalicza się podatek VAT wg

     obowiązującej stawki. Najemca opłaca ponadto podatek od nieruchomości.

 4. Postąpienie ustala się w wysokości 0,50 zł/m².

 II. Obciążenia nieruchomości:

     lokal wolny od obciążeń

III.Termin zagospodarowania lokalu:

     zawarcie umowy najmu nastąpi po siedmiu dniach od rozstrzygnięciu przetargu

IV.Termin wnoszenia opłat czynszowych:

     do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.

V. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

     200,00 zł. Wpłaty wadium należy dokonać  na konto urzędu w Banku Spółdzielczym

     we Wschowie, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia

     12 września 2011  roku włącznie. Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu

     osobie, która wygra przetarg, pozostałym uczestnikom jest zwracane w ciągu trzech dni

     od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest do

     okazania dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

VI. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez

      podania przyczyn.

 

                                                                                                       Pierwszy Zastępca

                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy

       

                                                                                                         Andrzej NowickiData publikacji: 2011-08-30 12:19:41 (1292 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: poczta@protekst.com.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa