Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży ruchomości

 


Wschowa, dnia 16 kwietnia 2012 roku


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

OGŁASZA I - szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem we wsi Brenno (Ostrów),gm. Wijewo.

Właścicielem domków jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie,a właścicielem gruntu numer 24/324 o powierzchni 13,6112 ha jest osoba prywatna.

Sprzedaży podlegają 4 domki letniskowe rekreacyjne nietrwale związane z gruntem,posadowione na legarach, drewniane, z zewnątrz obite płytami żywicznymi (laminat) oraz płytami pilśniowymi oznaczone numerami:1,2,3 i 4.Dachy o konstrukcji drewnianej,kryte papą. Stolarka okienna i drzwiowa -drewniana,podłogi z płyty pilśniowej.

Powierzchnia domków nr 1,2 i 3 wynosi:14,60 m².Powierzchnia domku nr 4 wynosi:20,50 m2.

Do domków doprowadzona jest sieć energetyczna.

Na działce znajduje się również budynek sanitarny o powierzchni 11,80 m2 ,składający się z 2 kabin WC z umywalkami i 2 natrysków z usytuowanym
w części podziemnej zbiornikiem dwukomorowym na ścieki o objętości 12 m
3 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 5,00 m2.Na terenie znajduje się studnia głębinowa.

Sprzedaży podlegają wyłącznie obiekty (bez gruntu).

Grunt zajęty pod domki nie podlega sprzedaży i pozostanie własnością osoby prywatnej.

Umowa dzierżawy na grunt zostanie zawarta pomiędzy ustalonym w przetargu nabywcą domku a właścicielem terenu.

CENA WYWOŁAWCZA W I - szym PRZETARGU:

25.000,- ZŁOTYCH+VAT (zwolniony).


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu:

17 maja 2012 roku o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 16 maja 2012 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.13°° następnego dnia po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy,jeżeli oferent,który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji o przetargu udziela:Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy -pokój nr 24,lub tel.(65) 540 86 47 ,
natomiast informacji o stanie technicznym i umowie dzierżawy gruntu udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie -Ryszard Ratajczak,tel.(65) 540 75 19.
                                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
                                                                                                                                                                                             Krzysztof GrabkaData publikacji: 2012-04-19 09:03:55 (2029 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa