Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

SPROSTOWANIE ogłoszenia o I-szym przetargu

 

Wschowa, dnia 04 czerwca 2012 roku


OGŁOSZENIE !!


W ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 25 maja na sprzedaż w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych -omyłkowo podano termin przeprowadzenia przetargu 30 czerwca 2012 roku (dzień ten jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu).

Prawidłowy termin to: 05 lipca 2012 roku godz.10.00.


Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym dotyczy następujących nieruchomości:


1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul.Konradowskiej we Wschowie,
    numer
ewidencyjny:1740/2 o powierzchni 0,3479 ha;

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Dębowej Łęce , numer ewidencyjny 
    214
o powierzchni 0,5200 ha.

Wysokość wadium, termin jego wpłaty oraz pozostałe warunki uczestnictwa
w przetargu pozostają bez zmian.


Za zaistniałą omyłkę serdecznie wszystkich zainteresowanych przepraszamy!!!


Burmistrz

Miasta i Gminy

WschowaData publikacji: 2012-06-04 15:37:20 (1082 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa