Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o I-szym przetargu-31 lipca 2012r.

 

Wschowa,dnia 22 czerwca 2012 roku


                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa: www. wschowa. pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I - szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

-lokal mieszkalny numer 7 położony w budynku mieszkalno-użytkowym nr 2 przy ul.Boh.Westerplatte 2 we Wschowie
 o powierzchni 30,80 m
2.

Do lokalu przynależy przedpokój z wc o powierzchni 1,00 m2 oraz piwnica o powierzchni 3,17 m2.

Lokal położony jest na poddaszu budynku i sprzedawany jest wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej i w gruncie,tj.3497/98740 części.

Budynek położony jest na działkach:1066 i 1057/37 o łącznej 612 m2.
Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00007238/8.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:20.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym nr 14 przy ul.T.Kościuszki we Wschowie o powierzchni 39,33 m2.

Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 4,75 m2 każda.
WC użytkowane na korytarzu.

Lokal położony jest na poddaszu budynku i sprzedawany jest wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej i w gruncie,tj.4883/42593 części.

Budynek położony jest na działce 1014/1 o powierzchni 176 m2 .
Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00002411/0.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:25.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 32b przy ul.Ks.A.Kostki we Wschowie o powierzchni 59,50 m2.

Do lokalu przynależy strych o powierzchni 20,40 m2 .

Lokal położony jest na I piętrze budynku i sprzedawany jest wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej i w gruncie,tj.7990/94060 części.

Budynek położony jest na działce 1247 o powierzchni 1758 m2 .
Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00016123/5.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:32.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-strych o powierzchni 33,95 m2 wraz z przynależną skrytką
o powierzchni 11,30 m
2 , tj.łącznie:45,45 m2 (do adaptacji na cele mieszkaniowe) położony na poddaszu w budynku mieszkalnym nr 14 przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie.

Strych sprzedawany jest wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
 i w gruncie,tj.4525/21524 części.
Budynek położony jest na działce 1711/1
 o powierzchni 809 m
2 .Księga wieczysta dla budynku ZG1W/00003251/7.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:15.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-lokal użytkowy położony w budynku mieszkalno-użytkowym nr 10 przy ul.Powst.Wlkp. we Wschowie o powierzchni 32,20 m2

Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 25,91 m2 .WC użytkowane na korytarzu.

Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z 2 pomieszczeń i kotłowni.

Lokal sprzedawany jest wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
i w gruncie,tj.5811/32891 części.
Budynek położony jest na działce 1452
 o powierzchni 550 m
2 .Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00002891/4.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:25.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-lokal użytkowy położony w budynku mieszkalno-użytkowym nr 17 przy ul.Niepodległości we Wschowie o powierzchni 25,50 m2

WC o powierzchni 1,00 m2 użytkowane na korytarzu.

Lokal położony jest na parterze budynku i składa się z 1 pomieszczenia.

Lokal sprzedawany jest wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
 i w gruncie,tj.2550/54457 części.
Budynek położony jest na działce 985/3
 o powierzchni 593 m
2 .Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00015829/7.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:25.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul.Poprzecznej we Wschowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1047/5
 o powierzchni 114,00 m
2.Księga wieczysta ZG1W/00005250/4.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,nadający się do rozbiórki ze względu na bardzo zły stan techniczny (dotychczas użytkowany jako 2 garaże
i komórka).

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie związanych nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem "A-4-KP"-miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:10.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-działka gruntu (rolna) położona w Łysinach oznaczona numerem ewidencyjnym 430/2 o powierzchni 0,8900 ha.Księga wieczysta:ZG1W/00003606/1.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Wg zmian do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wschowa-działka położona na terenie oznaczonym symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:12.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-działka gruntu niezabudowana położona w Konradowie oznaczona numerem ewidencyjnym 77/2 o powierzchni 0,3500 ha.
Księga wieczysta ZG1W/00022087/5.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Wg zmian do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wschowa-działka położona na terenie oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działka w kształcie prostokąta, bardzo wąska.Rejon lokalizacji działki uzbrojony w sieci:
energetyczną i wodociągową.Dojazd drogą utwardzoną-asfalt.Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:80.000,00 zł+23%VAT;

-działka gruntu niezabudowana położona w Konradowie oznaczona numerem ewidencyjnym 78/2 o powierzchni 0,1500 ha.
Księga wieczysta ZG1W/00000523/4.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Wg zmian do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wschowa-działka położona na terenie oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta.Rejon lokalizacji działki uzbrojony
 w sieci:energetyczną i wodociągową.Dojazd drogą utwardzoną-asfalt.Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:20.000,00 zł+23%VAT.


-Miejsce i termin przetargu:31 lipca 2012 roku o godz.10.00

  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
 i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


-Wadium:10% ceny wywoławczej brutto wpłacone przelewem

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku

Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 26 lipca 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Nie dopuszcza się wpłaty wadium gotówką w kasie tut. Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed

upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem

negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
 w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www. wschowa. pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                      Drugi Zastępca

                                                                                                           Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                         Stanisław Kowalczyk


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 ( II piętro ratusza),telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje
 w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).Data publikacji: 2012-06-26 12:55:56 (1448 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa