Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

SPROSTOWANIE do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 stycznia 2013 roku o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnych (po dwóch przetargach ustnych negatywnych).

Wschowa, dnia: 07.02.2013r.SPROSTOWANIE

do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 stycznia 2013 roku o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnych (po dwóch przetargach ustnych negatywnych).


W ogłoszeniu o rokowaniach na zbycie działki gruntu położonej w Olbrachcicach numer ewidencyjny:29/3 o powierzchni 0,0700 ha,księga wieczysta ZG1W/0006122/5 -mylnie podano cenę wywoławczą do rokowań.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2012 z dnia 06 lipca 2012 roku cena wywoławcza do rokowań wynosi:6.000,00 zł+23%VAT=7.380,00 zł brutto.

Zatem -zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto,tj.738,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 lutego 2013 roku na konto w BS Wschowa,numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033.

Za powstałą omyłkę pisarską przepraszamy!


Komisja ds.

przeprowadzania przetargów

na zbycie nieruchomości gminnychData publikacji: 2013-02-08 10:45:59 (1172 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa