Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o rokowaniach-06.09.2013r.

                                                                                                    Wschowa,dnia 22 lipca 2013 roku


BB                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA

(po przetargach i rokowaniach negatywnych z dnia:

29.10.2012r. , 10.12.2012r. i 05.03.2013r. , 07.06.2013r.i 1.07.2013r.)


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


I.Lokalizacja: 1- działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie pomiędzy ul. Starowiejską a ul. Zacisze:

 • nr ewidencyjny 433/3 o powierzchni 0,0978 ha, ZG1W/00005831/1;

cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł + 23%VAT = 36.900,00 zł brutto;

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie związanych zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. - przedmiotowa działka położona jest w jednostce: "D-42-MN"-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

-dojazd do w/w nieruchomości drogą gruntową; -działka jest nieuzbrojona (brak doprowadzenia do działKI mediów) jednakże w rejonie lokalizacji działek teren wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową.

II. Lokalizacja:1 działka gruntu niezabudowana położona w Łysinach,gm.Wschowa:

 • nr ewidencyjny 214/1 o łącznej powierzchni 0,2300 ha, księga wieczysta

  ZG1W/00003831/7;

 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku zamiaru zabudowy) -konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  -zgodnie z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011 roku-działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

       -dojazd do działki drogą utwardzoną -asfalt, w której znajduje się energia i woda; kształt

        nieruchomości nieregularny, zbliżony do prostokąta,otoczenie stanowią tereny zabudowy

        mieszkaniowej i zagrodowej ;

  cena wywoławcza do rokowań: 25.000,00 zł+ VAT (zwolniony)

III. Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana położona we wsi Osowa Sień:

 • numer 338/1 o powierzchni 0,2900 ha, ZG1W/00021890/0;

cena wywoławcza do rokowań: 30.000,00zł+VAT (zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania -w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka położona za szkołą podstawową przy drodze asfaltowej, w której jest sieć energetyczna i wodociągowa; kształt działki zbliżony do prostokąta , dostępność komunikacyjna dobra.

IV. Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana położona we wsi Kandlewo:

 • numer 54/4 o powierzchni 0,6300 ha, ZG2W/17659/8

cena wywoławcza do rokowań: 30.000,00 zł+VAT(zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania - w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług  i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka położona przy drodze polnej,brak uzbrojenia,kształt zbliżony do prostokąta, dostępność komunikacyjna średnia.

V. Lokalizacja:2 nieruchomości położone we wsi Tylewice:

1) działka gruntu niezabudowana numer 70/3 o powierzchni 0,1000 ha,

położona w Tylewicach, ZG1W/00021935/8;

cena wywoławcza do rokowań: 10.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania -w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka położona przy drodze nieutwardzonej,sieć wodociągowa w drodze,sieć energetyczna przebiega przy skraju działki,dostępność komunikacyjna średnia;

2) nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy strażackiej

położona we wsi Tylewice na działce numer 130 o powierzchni 0,2900 ha,

ZG1W/00021926/2;

 • na działce znajdują się dwa budynki murowane,niepodpiwniczone,pokryte dachówką, z doprowadzoną energią elektryczną o powierzchni zabudowy: 30 m2 i 6 m2;

cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł + VAT (zwolniony);

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • nieruchomość położona przy drodze asfaltowej o dobrej dostępności komunikacyjnej,kształt działki prostokątny, w pobliżu sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna.

VI. Lokalizacja:3 działki niezabudowane położone we wsi Wygnańczyce:

1) działka gruntu niezabudowana w Wygnańczycach:numer 141/1

o powierzchni 0,3048 ha, ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 25.000,00 zł + VAT (zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania -w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka w kształcie prostokąta,położona przy drodze polnej o średniej dostępności komunikacyjnej,rejon lokalizacji uzbrojony w sieć: energetyczną i wodociągową

2) działka gruntu niezabudowana w Wygnańczycach: numer 141/2

o powierzchni 0,3006 ha, ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 25.000,00 zł + VAT(zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania -w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka w kształcie prostokąta,położona przy drodze polnej o średniej dostępności komunikacyjnej,rejon lokalizacji uzbrojony w sieć: energetyczną i wodociągową

3) działka gruntu niezabudowana w Wygnańczycach: numer 141/3

o powierzchni 0,3035 ha, ZG1W/00021277/7;

cena wywoławcza do rokowań: 25.000,00 zł + VAT(zwolniony);

 • brak aktualnego planu miejscowego zagospodarowania -w celu zabudowy konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • wg zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa zatwierdzonych uchwała Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usługi produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 • działka w kształcie prostokąta,położona przy drodze polnej o średniej dostępności komunikacyjnej,rejon lokalizacji uzbrojony w sieć: energetyczną i wodociągową.

  Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

  VII. Lokalizacja- lokal użytkowy położony we Wschowie:

  - przy ul. Ks.A.Kostki o powierzchni 43,74 m2 położony na parterze

budynku, składający się obecnie z 2 pomieszczeń i zaplecza sanitarnego,

brak pomieszczeń przynależnych;

-lokal sprzedawany w udziale 4374/38559 części w nieruchomości wspólnej

i w gruncie 1623/7 o powierzchni 736 m2, księga wieczysta dla budynku

ZG1W/000011631/4;

cena wywoławcza do rokowań:20.000,00 zł + VAT (zwolniony);

-wg m.p.z.p. budynek położony jest na terenie oznaczonym symbolem „B-52-MU”

-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi centrotwórcze;

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

Dla działek gruntu niezabudowanych położonych na terenach wiejskich do ceny nie będzie doliczany podatek VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011r. Nr 177,poz.1054 ze zm.).

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:02 września 2013r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić,chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:06 września 2013r.

o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części ) odbędzie się w tym samym dniu ,tj.06 września 2013r.o godz.10.30 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

-Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 02 września 2013 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona

o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

W przypadku małżeństwa konieczna jest pisemna zgoda współmałżonka do udziału

w rokowaniach i ewentualnego zakupu nieruchomości (chyba, że małżonkowie mają zawartą odrębną umowę majątkową).

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa. pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                      Drugi Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                  Miasta i Gminy

                                                                                                                                                       Stanisław Kowalczyk


Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta

i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).Data publikacji: 2013-07-24 14:38:18 (1158 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa