Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wyciąg z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej - termin przetargu 04 września 2014 r.

Wschowa, 25.07.2014r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 na sprzedaż nieruchomości gminnej

 

- działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 50 o powierzchni
1,2900 ha położona we wsi Nowa Wieś, gmina Wschowa:

- kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski,otoczenie stanowią pola uprawne, dojazd drogą polną;

- nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym;

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zapisów zmiany w Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania działka położona na terenie oznaczonym symbolem „R”-tereny  z przewagą użytkowania rolniczego;

- wg zapisów w ewidencji gruntów działka oznaczona symbolem „Bz” - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe wobec czego obecnie stawka podatku od nieruchomości wyniosłaby 0,30 zł/m2

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

50

12.900

ZG1W/0007058/2

15.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

1.500,00 zł

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 04 września 2014r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2014r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Informację o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl oraz w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro, tel. 65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego - pokój nr 23).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Krzysztof  GrabkaData publikacji: 2014-07-29 13:06:18 (928 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa