Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 10 marca 2015r.

 

 

Wschowa, 20.01.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
podaje do publicznej wiadomości wyciąg
z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym
 na sprzedaż nieruchomości gminnych

1)Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 38,07  m2  położony we Wschowie przy Placu Grunwaldu  9 - zlokalizowany na II piętrze   budynku, obecnie złożony z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,80 m2,  udział     w nieruchomości wspólnej: 4887/156952 części numer ewidencyjny działki:587/8 o powierzchni 529 m2, księga wieczysta dla   budynku:ZG1W/00002246/2.


Cena wywoławcza brutto w I-szym przetargu: 35.000,00 zł+VAT (zwolniony).


Wysokość wadium brutto:3.500,00 zł.
Uwaga: możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-tel.(65) 540 86 19,(65) 540 86 20,(65) 540 86 47.


2)Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 39   o powierzchni 0,4300 ha położona w Łysinach, księga  wieczysta ZG1W/00003606/1-
-kształt działki - kwadrat,porośnięta chwastami, krzewami i drzewami samosiejkami, od drogi oddzielona skarpą,  dojazd drogą gminną, w pobliżu sieci: wodociągowa, energetyczna;wg zmiany do Studium - działka położona na  terenie oznaczonym symbolem „MP”- tereny  z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów   usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.


Cena wywoławcza brutto w I-szym przetargu: 41.000,00 zł+VAT (zwolniony).


Wysokość wadium brutto:4.100,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 10 marca 2015r. o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 04 marca 2015r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego - pokój nr 23).
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                               Danuta PatalasData publikacji: 2015-02-05 09:28:52 (1198 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa