Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wyciąg z ogłoszenia o II-gim przetargu

 

Wschowa, 12.06.2015r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych

 


1)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 48,07 m2 położony we Wschowie przy ul.Ratuszowej 5- zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza, wc, brak pomieszczeń przynależnych.udział w nieruchomości wspólnej: 4807/21447części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2225/6

258

ZG1W/00016349/5

70.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

7.000,00 zł

 

2)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 położony we Wschowie przy ul.Kościelnej 2-zlokalizowany na półpiętrze, złożony z 1 pomieszczenia o wysokości: 1,90 m, brak pomieszczeń przynależnych, udział w nieruchomości wspólnej: 2519/39512 części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1442/9

218

ZG1W/00007048/9

10.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

1.000,00 zł

 

Lokal przy ul.Kościelnej 2 położony jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem:784/1693-zatem od wylicytowanej ceny będzie udzielona 50% bonifikata.

 

3)Lokalizacja:nieruchomość zabudowana przy ul.Strażackiej 1 (w podwórzu) we Wschowie:

-budynek przeznaczony do rozbiórki,położony w podwórzu posesji-ul.Strażacka 1, media: pełne uzbrojenie:

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1000/11

114

ZG1W/00003669/0

5.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

500,00 zł

 

4)Lokalizacja:1 działka gruntu położona w Osowej Sieni:

-działka w kształcie prostokąta; dobry dostęp do drogi publicznej -kierunek do Zbarzewa,w drodze znajdują się media:energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

339

2500

ZG1W/00005318/9

45.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

4.500,00 zł

 

 

 

5)Lokalizacja:2 działki gruntu położone w Łysinach:

-kształt działek:nieregularny-wielobok, dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym, w których znajdują się media:energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

77

 

 

155/2

5600

 

 

3513

ZG1W/00021761/7

 

 

ZG1W/00021883/8

50.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

38.000,00 zł+

VAT(zwolniony)

5.000,00 zł

 

 

3.800,00 zł

 

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym;działki zgodnie z zapisami w Studium przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 28 lipca 2015r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 22 lipca 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                         DANUTA PATALAS

 

 

                                                

 Data publikacji: 2015-06-24 12:50:26 (810 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa