Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego

 

Wschowa, 12.06.2015r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o rokowaniach (po dwóch nieskutecznych przetargach

i nieskutecznych rokowaniach )na sprzedaż nieruchomości gminnej

 

Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 22,15 m2 położony przy ul.Niepodległości 15 we Wschowie;

 

-lokal położony na parterze budynku,składa się z 1 pomieszczenia, wc wspólne

w korytarzu, wejście do lokalu z korytarza budynku, instalacje: elektryczna, brak ogrzewania, brak pomieszczeń przynależnych, lokal do remontu, lokal zbywany w udziale:2215/31865 części w nieruchomości wspólnej;

 

-poprzednie przetargi odbyły się: 03 września 2014r. , 11 marca 2015r., rokowania:20 maja 2015r.

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

986/9

 

 

 

635

 

 

ZG1W/00006477/8

 

 

20.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

 

2.000,00 zł

 

 

 

 

-możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-tel.65 540 86 19, 65 540 86 20, 65 540 86 47.

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008r.-nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem „B-23-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze

 

-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem: 802/1741A, prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatem wylicytowana cena zostanie obniżona o 50%.

 

Rokowania odbędą się w dniu: 29 lipca 2015r. o godz.10.00 (część jawna) i godz.10.30 (część niejawna) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 23 lipca 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe) oraz pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa (na kopercie napisać:”Rokowania-lokal użytkowy ul.Niepodległości 15”, z dopiskiem „nie otwierać”).

Koszty notarialne związane z przedmiotem rokowań ponosi nabywca.

Pełną treść ogłoszenia o rokowaniach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl .Informację o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25 ).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                          DANUTA PATALAS

 

 

                                                

 Data publikacji: 2015-06-24 12:55:56 (923 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa