Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o II-gim przetargu

 

Wschowa, 27.07.2015r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

1)Lokalizacja: 2 działki gruntu położone przy ul.17 Pułku Ułanów we Wschowie:

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;-działki w kształcie prostokąta; dobry dostęp do drogi publicznej -ul.17 Pułku Ułanów,w której znajdują się wszystkie media

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

641/5

 

641/4

1544

 

1531

ZG1W/00008178/6

 

ZG1W/00008178/6

66.000 zł+23%VAT=81.180,00 zł

66.000 zł+23%VAT=81.180,00 zł

8.118,00 zł

 

8.118,00 zł

2)Lokalizacja: 4 działki gruntu położone przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie:

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,mieszkaniową wielorodzinną, usługi;-kształt działek – prostokątny, dojazd z ulicy Obrońców Warszawy, w której znajdują się wszystkie media

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1701/1

 

 

1701/2

 

 

1711/2

 

1711/4

1308

 

 

1230

 

 

939

 

1073

ZG1W/00003031/9

 

 

ZG1W/00003031/9

 

 

ZG1W/00003251/7

 

 

ZG1W/00003251/7

52.000,00 zł +23%VAT=

63.960,00 zł

 

50.000,00 zł   zł+23%VAT

=61.500,00 zł


   45.000,00 zł    +23%VAT

=55.350,00 zł


   50.000,00 zł+23%VAT

=61.500,00 zł

6.396,00 zł

 

 

6.150,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

 

 

6.150,00 zł

 

3)Lokalizacja:2 działki gruntu położone w rejonie ul.Zacisze we Wschowie:

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;-kształt działek:trapez i prostokąt, dojazd drogą gruntową z ulicy Zacisze lub od ul.Starowiejskiej, w których znajdują się media: energia elektryczna, woda, kanalizacja

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

433/1

 

 

433/2

1343

 

 

1120

ZG1W/00005831/1

 

 

ZG1W/00005831/1

60.000,00 zł    +23%VAT

=73.800,00 zł


   50.000,00 zł+23%VAT

=61.500,00 zł

7.380,00 zł

 

 

6.150,00 zł

 

4)Lokalizacja:1 działka gruntu położona przy ul.Akacjowej we Wschowie:

-przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;-kształt działki zbliżony do trójkąta, dojazd drogą gruntową, media:woda, energia elektryczna, kanalizacja;

Numer ewidencyjny

działki

 

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

101/8,114/1

1100

ZG1W/00008178/6

50.000,00zł+23%VAT

=61.500,00 zł

6.150,00 zł

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 03 września 2015r. o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                                             Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2015-07-31 13:46:43 (1352 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa