Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Wschowa, 17.09.2015r.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

1.Lokalizacja: 3 lokale mieszkalne położone we Wschowie:

 

a)lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Herbergera 14 położony na poddaszu budynku -złożony z 1 pokoju, kuchni o powierzchni 21,47 m2, do lokalu przynależą ponadto: pokój (22,90 m2), wc (1,20 m2), strych (99,50 m2 ) piwnica (9,50 m2),-standart lokalu i stan techniczny - do generalnego remontu;-udział w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi: 15457/51064 części;

 

b)lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Daszyńskiego 3a położony na I piętrze budynku -złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i 2 przedpokoi o powierzchni 45,96 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,80 m2,-standard lokalu i stan techniczny - do generalnego remontu;-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 5276/32805 części;

 

c)lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Daszyńskiego 3 położony na poddaszu budynku -złożony z 3 pokoi, kuchni, łazienki o powierzchni 23,75 m2, do lokalu przynależą: wc (0,80 m2) i komórka (10,11 m2) oraz pomieszczenie gospodarcze (9,80 m2)-standard i stan techniczny - do generalnego remontu;-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 4446/32805 części

 

Nr ewidencyjny działki pod budynkiem

Powierzchnia działki pod budynkiem w m2

Księga wieczysta

dla budynku

ZG1W

Powierzchnia lokalu

z powierzchnią pomieszczeń przynależnych w m2

Cena wywoławcza

brutto

(VAT-zwolniony)

Wysokość wadium

brutto

 

a)1557/5

 

b)2210, 2198/31

 

c)2210, 2198/31

a)217

 

b)235

 

 

c)235

a)/00018944/0

 

b)/00002955/5

 

 

c)/00002955/5

a)21,47+22,90+

1,20+99,50+9,50

 

b)45,96+6,80

 

c)23,75+0,80+

10,11+9,80

 

a)46.000,00 zł+VAT (zwoln.)

b)27.000,00 zł+VAT (zwoln.)

 

c)13.000,00 zł+VAT (zwoln.)

a) 4.600,00 zł

 

b) 2.700,00 zł

 

c) 1.300,00 zł

 

Wyznacza się termin do oglądania lokali na dzień: 05 października 2015r. (poniedziałek) lub 12 października 2015r. (poniedziałek)-godz.15.15-ul.Herbergera 14/5, -godz.15.40-ul.Daszyńskiego 3a/1,-godz.15.50-ul.Daszyńskiego 3/4,-kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 - 540 86 47 .

 

2.Lokalizacja:1 działka gruntu niezabudowana położona w rejonie ulicy Towarowej weWschowie:działka w kształcie prostokąta,dojazd drogą gruntową,brak uzbrojenia, media znajdują się w ulicy Towarowej,zgodnie ze zmianą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem:” 7 P,U”-lokalizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, lokalizacja usług

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1916

 

 

 

2072

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

108.000,00 zł+

23%VAT

 

 

 

13.284,00 zł

 

-nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym; działka jest zbywana wg stanu z ewidencji gruntów;-Gmina może wskazać granice dla nabywcy działki ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 26 października 2015r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 21 października 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Danuta Patalas

 

 

 

 

 Data publikacji: 2015-09-24 11:41:15 (967 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa