Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o rokowaniach

Wschowa, 17.09.2015r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gminnych

(po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym)

 

1)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 48,07 m2 położony we Wschowie przy ul.Ratuszowej 5- zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza, wc, brak pomieszczeń przynależnych.udział w nieruchomości wspólnej: 4807/21447 części

Numer ewidencyjny

działki pod budynkiem

Powierzchnia działki w m2

Księga wieczysta

dla budynku

Cena wywoławcza

brutto lokalu

Wysokość zaliczki

brutto

2225/6

258

ZG1W/00016349/5

50.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

5.000,00 zł

2)Lokalizacja:lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 położony we Wschowie przy ul.Kościelnej  2

-zlokalizowany na półpiętrze budynku, złożony z 1 pomieszczenia o wysokości: 1,90 m, brak pomieszczeń przynależnych, udział w nieruchomości wspólnej: 2519/39512 części

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

1442/9

218

ZG1W/00007048/9

10.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

1.000,00 zł

Lokal przy ul.Kościelnej 2 położony jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem:784/1693-zatem od ustalonej w rokowaniach ceny nabycia będzie udzielona 50% bonifikata.

3)Lokalizacja:1 działka gruntu położona w Osowej Sieni:

-działka w kształcie prostokąta; dobry dostęp do drogi publicznej powiatowej-kierunek: Zbarzewo,w drodze znajdują się media:energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

339

2500

ZG1W/00005318/9

45.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

 

4.500,00 zł

4)Lokalizacja:2 działki gruntu położone w Łysinach:

-kształt działek:nieregularny-wielobok, dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym, w których znajdują się media: energia, woda

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki brutto

77

 

155/2

5600

 

3513

ZG1W/00021761/7

 

ZG1W/00021883/8

40.000,00 zł+VAT (zwolniony)

35.000,00 zł+VAT(zwolniony)

4.000,00 zł

 

3.500,00 zł

 

4)Lokalizacja:4 działki gruntu położone przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie:

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,mieszkaniową wielorodzinną, usługi;kształt działek prostokątny, dojazd z ulicy Obrońców Warszawy, w której znajdują się wszystkie media, przez działki o numerach: 1711/2 i 1711/4 przebiega sieć kanalizacji deszczowej

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

1701/1

 

1701/2

 

 

1711/2

 

 

1711/4

1308

 

1230

 

 

939

 

 

1073

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003251/7

 

 

ZG1W/00003251/7

45.000 zł+23%VAT=55.350,00 zł   

43.000 zł+23%VAT=52.890,00 zł

30.000zł+23%VAT=36.900,00 zł

36.500 zł+23%VAT=44.895,00 zł

5.535,00 zł

 

5.289,00 zł

 

 

3.690,00 zł

 

4.489,50 zł

 

5)Lokalizacja: 2 działki gruntu położone w rejonie ul.Zacisze we Wschowie:

-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; kształt działek:trapez i prostokąt, dojazd drogą gruntową z ulicy Zacisze lub od ul.Starowiejskiej, w których znajdują się media: energia elektryczna, woda, kanalizacja

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki brutto

433/1

 

433/2

1343

 

1120

ZG1W/00005831/1

 

ZG1W/00005831/1

50.000 zł+23%VAT=61.500,00 zł

45.000 zł+23%VAT=55.350,00 zł

6.150,00 zł

 

5.535,00 zł

6)Lokalizacja: 1 działka gruntu położona przy ul.Akacjowej we Wschowie:

-przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; kształt działki zbliżony do trójkąta, dojazd drogą gruntową, media:woda, energia elektryczna, kanalizacja;

Numer ewidencyjny

działki

 

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

101/8,114/1

1100

ZG1W/00008178/6

40.000 zł+23%VAT=49.200,00 zł

4.920,00 zł

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym;-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym; działki są zbywane wg stanu z ewidencji gruntów;-Gmina może wskazać granice dla nabywcy działek ustalonych w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni;

-przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się:18 maja, 19 maja, 16 czerwca i 03 września 2015r.;

-w sprawie obejrzenia lokali-kontakt telefoniczny:65 540 86 47.

Rokowania odbędą się w dniu: 28 października 2015r. o godz.10.00 (część jawna)

i o godz.10.30 (część niejawna)w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 23 października 2015r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe) oraz złożenie swojej oferty na zakup nieruchomości.

Zgłosznie winno zawierać:

a)imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy z adresem siedziby;

b)datę sporządzenia;

c)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

d)proponowaną cenę za nabycie nieruchomości (nie może ona być mniejsza niż ustalona cena wywoławcza do rokowań) i sposób jej zapłaty;

e)podpis zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa (na kopercie napisać:”Rokowania-... (nazwa nieruchomości)”, z dopiskiem „nie otwierać”) najpóżniej do dnia 23 października 2015r.

Koszty notarialne związane z przedmiotem rokowań ponosi nabywca.

 

Pełną treść ogłoszenia o rokowaniach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Danuta Patalas

 Data publikacji: 2015-09-24 13:03:19 (915 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa