Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu -termin 28 czerwca 2016r.

 

Wschowa, 23.05.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1)Lokalizacja: 1 działka gruntu położona przy ul.Węgierskiej we Wschowie:

 

-działka w kształcie prostokąta; ma dostęp do drogi publicznej:ul.Węgierska;

 

-rejon lokalizacji działki uzbrojony we wszystkie sieci;

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/165/16

 

z dnia 31.03.2016r. -tereny oznaczone symbolem „33MN/U”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub

 

usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

406/13

1106

ZG1W/00001608/1

 

 

60.000,00 zł+23%VAT=73.800,00 zł brutto

7.380,00 zł

 

 

2)Lokalizacja: 6 działek gruntu położonych pomiędzy ul.Nowopolną a drogą krajową nr 12 we

 

Wschowie:

 

-kształt działek-prostokątny;

 

-działka 2180/3,2182/1,2179/1-ma dostęp do nowowybudowanej drogi gminnej, w której jest pełne uzbrojenie;

 

-pozostałe działki -dostęp do dróg gminnych gruntowych;

 

-działka 2180/3,2182/1,2179/1-położona na terenie oznaczonym symbolem „3 P/U”

 

-pozostałe działki położone na terenach oznaczonych symbolem „1P/U”

 

-symbol „P/U”-oznacza tereny obiektów produkcyjnych,,składów i magazynów z zabudową usługową-zgodnie

 

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/368/13

 

z 27.06.2013r

 

-media: rejon lokalizacji: prąd i woda, kanalizacja;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2182/1,2179/1,

2180/3

 

 

 

2127

 

 

 

2126

 

 

 

2124

 

 

 

 

2121

i

2120/2

 

 

 

4130

 

 

 

 

1224

 

 

 

1637

 

 

 

1306

 

 

 

 

3873

i

1477

5350

ZG1W/00002984/7

ZG1W/00006230/5

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

 

ZG1W/00006230/5

 

 

 

 

 

160.000,00 zł+

23%VAT=196.800 zł brutto

 

45.000,00 zł+

23%VAT=55.350  zł brutto

 

60.000,00 zł+

23%VAT=73.800 zł brutto

 

48.000,00 zł+

23%VAT=59.040 zł brutto

 

 

180.000,00 zł+

23%VAT=221.400 zł brutto

 

19.680,00 zł

 

 

 

 

5.535,00 zł

 

 

 

7.380,00 zł

 

 

 

5.904,00 zł

 

 

 

 

22.140,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 28 czerwca 2016r.o godz.10.00w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym, działki są zbywane wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 23 czerwca 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                              Miłosz Czopek

 


Wschowa, ul. Wegierska, dz. 406-13
Rozmiar: 97.28 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:14:07
Ilość pobrań: 189
Wschowa, strefa gospodarcza, dz. 2182-1, 2179-1, 2180-3; dz. 2127, dz. 2126, dz. 2124, dz. 2121, 2120-2
Rozmiar: 152.71 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:16:22
Ilość pobrań: 168

Data publikacji: 2016-05-25 14:16:21 (999 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-31 14:14:07 Dodano załącznik: Wschowa, ul. Wegierska, dz. 406-13 (WSCHOWA,_ul[5720x1].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:16:22 Dodano załącznik: Wschowa, strefa gospodarcza, dz. 2182-1, 2179-1, 2180-3; dz. 2127, dz. 2126, dz. 2124, dz. 2121, 2120-2 (WSCHOWA,_strefa_gospodarcza,_dz[5720x2].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:17:05 aktualizacja Katarzyna Lorych

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa