Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetarg-termin 29 czerwca 2016r.

 

Wschowa, 23.05.2015r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1)Lokalizacja: 1 nieruchomość gruntowa położona w Tylewicach:

 

-działka w kształcie prostokąta; dobry dostęp do drogi publicznej,w drodze znajdują się media:energia, woda, działka 130 była wykorzystywana jako remiza strażacka, na działce są 2 budynki gospodarcze

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

130

 

 

2900

 

 

ZG1W/00021926/2

 

50.000,00 zł+VAT (zwolniony)

5.000,00 zł

 

 

2)Lokalizacja: 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Wygnańczycach:

 

-działki w kształcie prostokąta, dojazd drogą polną,w rejonie lokalizacji sieci:energetyczna i wodociągowa

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

141/1

 

 

141/2

 

 

141/3

3048

 

 

3006

 

 

3035

ZG1W/00021277/7

 

 

ZG1W/00021277/7

 

 

ZG1W/00021277/7

55.000,00 zł+

VAT(zwolniony)

55.000,00 zł+

VAT(zwolniony)

55.000,00 zł+

VAT(zwolniony)

5.500,00 zł

 

 

5.500,00 zł

 

 

5.500,00 zł

 

3)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Siedlnicy (przysiółek Czerlejewo):

 

-kształt działki-trapezowy, dojazd drogą utwardzoną, w której znajdują się media:energia, woda

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

1019

3206

ZG1W/00006963/2

 

50.000,00 zł+VAT (zwolniony)

5.000,00 zł

 

 

 

 

4)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łysinach:

 

-kształt nieruchomości-nieregularny, teren nierówny, wymagający niwelacji,dojazd drogą gruntową utwardzoną kamieniem polnym, w której znajdują się media:energia, woda

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

83/2

84

5800

2800

8600

ZG1W/00003606/1

ZG1W/00022027/7

 

89.000,00 zł+VAT (zwolniony)

 

8.900,00 zł

 

 

 

5)Lokalizacja:1 nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kandlewie:

 

-kształt działki zbliżony do prostokąta, na działce mogą znajdować się fragmenty murów po wyburzonych budynkach,działka położona przy drodze polnej, rejon lokalizacji-nie uzbrojony

 

 

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

54/4

6300

ZG1W/00017659/8

 

62.000,00 zł+VAT (zwolniony)

6.200,00 zł

 

 

 

-nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym, zgodnie z zapisami w Studium-nieruchomości położone na terenie oznaczynym symbolem „MP”-tereny przezanczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujacych z funkcją mieszkaniową, działka 1019 w Siedlnicy-tereny ozn.symbolem "ML"-tereny z przewagą indywidualnej zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) jednorodzinnej lub pensjonaty.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 29 czerwca 2016r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 24 czerwca 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego -pokój nr 23, tel.65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

                                                                                                                                                                                        Miłosz Czopek

 


mapa Tylewice dz. 130
Rozmiar: 110.91 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:18:41
Ilość pobrań: 137
mapa Wygnanczyce dz. 141-1, dz. 141-2, dz. 141-3
Rozmiar: 249.58 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:19:36
Ilość pobrań: 148
mapa Siedlnica przysiolek Czerlejewo dz. 1019
Rozmiar: 144.29 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:20:42
Ilość pobrań: 120
mapa Lysiny 83-2, 84
Rozmiar: 190.43 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:21:12
Ilość pobrań: 125
mapa Kandlewo 54-4
Rozmiar: 133.27 KB
Data publikacji: 2016-05-31 14:21:43
Ilość pobrań: 136

Data publikacji: 2016-05-25 14:21:30 (907 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-31 14:18:41 Dodano załącznik: mapa Tylewice dz. 130 (TYLEWICE_dz[5721x1].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:19:36 Dodano załącznik: mapa Wygnanczyce dz. 141-1, dz. 141-2, dz. 141-3 (WYGNANCZYCE_dz[5721x2].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:20:42 Dodano załącznik: mapa Siedlnica przysiolek Czerlejewo dz. 1019 (SIEDLNICA_(przysiolek_Czerlejewo)_dz[5721x3].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:21:12 Dodano załącznik: mapa Lysiny 83-2, 84 (LYSINY_dz[5721x4].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:21:43 Dodano załącznik: mapa Kandlewo 54-4 (KANDLEWO_dz[5721x5].pdf) Katarzyna Lorych
2016-05-31 14:22:08 aktualizacja Katarzyna Lorych

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa