Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 11 lipca 2016r.

 

Wschowa, 27.05.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

O G Ł A S Z A

 

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 

  • 3 lokali, 1 nieruchomości zabudowanej i 1 nieruchomości niezabudowanej - położonych we Wschowie:

 

a)lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowie położony na parterze budynku

 

-złożony z 1 pomieszczenia (biura) o powierzchni 18,10 m2, do lokalu przynależy: wc położone w korytarzu (parter budynku) o powierzchni 0,51 m2

 

-wejście do lokalu z korytarza, wejścia do kuchni i kotłowni znajdują się na zewnątrz budynku;

 

-standart lokalu i stan techniczny - do remontu; instalacje - wszystkie są w budynku, ogrzewanie lokalu: grzejniki płytowe, co gazowe ze wspólnej kotłowni;

 

-udział w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi: 1861/20636 części;

 

-budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/000016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 30.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

b)lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowie położony na parterze budynku -

 

złożony z 3 pomieszczeń o powierzchni 38,30 m2, do lokalu przynależą: kuchnia o powierzchni 10,05 m2 oraz kotłownia o powierzchni 8,10 m2 ;

 

-wejście do lokalu z korytarza, wejścia do kuchni i kotłowni znajdują się na zewnątrz budynku;

 

-standard lokalu i stan techniczny - do remontu;

 

-instalacje-wszystkie media,ogrzewanie co gazowe ze wspólnej kotłowni-grzejniki żeliwne,

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele mieszkaniowe - konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 5645/20636 części;

 

-budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/000016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 55.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

c)lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 6 we Wschowie - położony na parterze budynku-

 

złożony obecnie z 1 pomieszczenia oraz części sanitarnej o łącznej powierzchni: 76,20 m2; do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie;

 

-instalacje-wszystkie, ogrzewanie co-brak kotła, grzejniki typu faviera;

 

-standard i stan techniczny -do remontu;

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele mieszkaniowe - konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 7620/49796 części;

 

-budynek usytuowany jest na działce 2225/1 o powierzchni 0,0393 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007944/0;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U” -tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinneji usługowej;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 110.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

2

 

d)nieruchomość zabudowana pawilonem handlowo-usługowym przy

 

ul.Łaziennej 4 we Wschowie- położona na działce numer 1466 o powierzchni 0,0683 ha,

 

zabudowana nieczynnym pawilonem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej ok.90 m2 ,

 

który złożony jest z lokalu użytkowego, kotłowni i wc ; brak pomieszczeń przynależnych,

 

instalacje:elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie co- wszystkie w stanie

 

wymagającym wymiany;

 

- standard nieruchomości i stan techniczny - do generalnego remontu;

 

-księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00002572/6;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-45- MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 150.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

e)nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana we Wschowie pomiędzy ul.Konradowską/ul.Przemysłową- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1740/2 o powierzchni 0,3479 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00004296/1;

 

-działka w kształcie prostokąta,płaska, nieogrodzona,dostępność komunikacyjna średnia;

 

-w rejonie lokalizacji sieci:wodociągowa, energetyczna, gazowa (w ulicy Konradowskiej);

 

-zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 31.03.2016r. -nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem „9 P/U”-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu:130.000,00 zł+23%VAT=159.900,00 zł brutto.

 

UWAGA:

 

Wyznacza się termin do oglądania lokali na dzień:20 czerwca 2016r. (poniedziałek) i/ lub:04 lipca 2016r. (poniedziałek)

 

-godz.15.05-ul.Łazienna 10 (2 lokale)

 

-godz.15.30-ul.Łazienna 6

 

-godz.15.45-ul.Łazienna 4

 

-kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 - 540 86 47 .

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 11 lipca 2016r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu

 

w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 05 lipca 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej

 

i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

 

Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2016-06-08 07:45:14 (1185 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa