Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin:03.10.2016r.

 

Wschowa, 25.08.2016r.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Wschowie

 

 

 

1)Lokalizacja:1 działka gruntu położona w rejonie ul.Zacisze we Wschowie:

 

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie

 

z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/165/16 z dnia 31.03.2016r. -tereny oznaczone

 

symbolem 29MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy

 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 

kształt działki- prostokąt, dojazd drogą gruntową z ulicy Zacisze lub od ul.Starowiejskiej, w których znajdują się

 

następujące media: energia elektryczna, woda, kanalizacja

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium brutto

433/2

1120

ZG1W/00005831/1

 

 

55.000 zł +23%VAT

=67.650 zł brutto

6.765 zł

 

 

2)Lokalizacja: 1 działka gruntu położona przy ul.Węgierskiej we Wschowie:

 

działka w kształcie zbliżonym do prostokąta; ma dostęp do drogi publicznej:ul.Węgierska;

 

rejon lokalizacji działki uzbrojony we wszystkie sieci;

 

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie

 

z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/165/16 z dnia 31.03.2016r. - działka położona

 

na terenach oznaczone symbolem „33MN/U”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej

 

lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

406/13

1106

ZG1W/00001608/1

 

 

60.000 zł

+23%VAT

=73.800 zł brutto

 

7.380 zł

 

 

 

 

3)Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ul.Nowopolnej:

 

kształt nieruchomości-nieregularny; ma dostęp do nowowybudowanej drogi gminnej;media: rejon lokalizacji: prąd

 

i woda, kanalizacja;działkę przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV;

 

nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem „3 P/U” ,(symbol „P/U”-oznacza tereny obiektów produkcyjnych,składów i magazynów z zabudową usługową)-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/368/13 z 27.06.2013r.;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2182/1,

2179/1,

2180/3

4130

ZG1W/00002984/7

ZG1W/00006230/5

brak księgi

160.000 zł+

23%VAT=196.800 zł brutto

 

19.680 zł

 

 

4)Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana we Wschowie pomiędzy ul.Konradowską/ul.Przemysłową-

 

działka w kształcie prostokąta,płaska, nieogrodzona,dostępność komunikacyjna średnia;

 

w rejonie lokalizacji sieci:wodociągowa, energetyczna, gazowa (w ulicy Konradowskiej);

 

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie

 

z nim związanych-częśc zachodnia zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/165/16 z dnia 31.03.2016r. -nieruchomość

 

położona na terenach oznaczonych symbolem „9 P/U”-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

lub zabudowy usługowej;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

 

 

 

1740/2

3479

ZG1W/00004296/1

 

130.000 zł+

23%VAT=159.900 zł brutto

 

15.990 zł

 

 

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 03 października 2016r.o godz.11.00w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 28 września 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Nieruchomości są zbywane według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków.Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                         Danuta Patalas

 Data publikacji: 2016-08-29 15:35:07 (899 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa