Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin 10.10.2016r.

 

 

Wschowa, 26.08.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1)Lokalizacja: 4 działki gruntu położone przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie:

 

-dla działek:1701/1 i 1701/2- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:”76 MN/U”

 

-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

  z usługami;

 

-dla działek:1711/2 i 1711/4-oznaczenie zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: MU/1”-tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami;

 

-kształt działek – prostokątny, dojazd drogą gruntową - wjazd z ulicy Obrońców Warszawy (dla działek 1711/2 i 1711/4

 

przy budynku nr 14, dla działek: 1701/1 i 1701/2 przy budynku nr 28), w ulicy Obr.W-wy znajdują się wszystkie media;

 

-uwaga: działki:1711/2 i 1711/4 przecina kolektor kanalizacji deszczowej - nabywca winien zapewnić dostęp

 

w celu konserwacji sieci a także w razie wystąpienia awarii

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1701/1

 

1701/2

 

1711/2

 

 

1711/4

1308

 

1230

 

939

 

 

1073

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003031/9

 

ZG1W/00003251/7

 

ZG1W/00003251/7

60.000zł+23%VAT=73.800 zł brutto

57.000zł+23%VAT=70.110 zł brutto

50.000zł+23%VAT=61.500 zł brutto

55.000zł+23%VAT=67.650 zł brutto

7.380,00 zł

 

7.011,00 zł

 

6.150,00 zł

 

6.765,00 zł

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane są zbywane według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków. Nabywcy przejmują działkiw stanie istniejącym.

 

2)Lokalizacja:lokal (może być zaadaptowany na cele mieszkalne) przy ul. Kilińskiego

 

nr 4we Wschowie, położony na poddaszu budynku o łącznej powierzchni: 55,80 m(37,70 m2 i 18,10 m2) złożonyobecnie z 6 pomieszczeń, do lokalu przynależą: 2 piwnice o powierzchniach: 6,81 m2 i 5,76 m2 , wc wspólne na korytarzu na półpiętrze;

 

-standard i stan techniczny - do generalnego remontu;

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 6837/29057 części;

 

-budynek usytuowany jest na działce 1458 o powierzchni 0,0145 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00005806/7;

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-49- MUC”-

 

zabudowa mieszkaniowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze;

 

-cena wywoławcza w II-gim przetargu: 12.500,00 zł+VAT (zwolniony).

 

3)Lokalizacja:lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowie położony na parterze budynku , złożony z 1 pomieszczenia (biura) o powierzchni 18,10 m2, do lokalu przynależy wc położone w korytarzu (parter budynku) o powierzchni 0,51 m2 ;

 

-wejście do lokalu z korytarza budynku;

 

-standart lokalu i stan techniczny - dobry; instalacje - wszystkie znajdują się w budynku, ogrzewanie lokalu: grzejniki płytowe, c.o. gazowe-dotychczas było zapewnione ze wspólnej kotłowni;

 

-udział w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi: 1861/20636 części;

 

-budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,usługi centrotwórcze;

 

-cena wywoławcza w II-gim przetargu: 25.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

4)Lokalizacja: lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowie położony na parterze budynku złożony z 3 pomieszczeń o powierzchni 38,30 m2, do lokalu przynależą: kuchnia o powierzchni 10,05 m2 oraz kotłownia o powierzchni 8,10 m2 ;

 

-wejście do lokalu z korytarza, wejścia do kuchni i kotłowni znajdują się na zewnątrz budynku;

 

-standard lokalu i stan techniczny - dobry;

 

-instalacje-wszystkie media,ogrzewanie co gazowe ze wspólnej kotłowni-grzejniki żeliwne,

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele mieszkaniowe - konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 5645/20636 części;

 

-budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-cena wywoławcza w II-gim przetargu: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

5)Lokalizacja:lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 6 we Wschowie położony na parterze budynku złożony obecnie z 1 pomieszczenia oraz części sanitarnej o łącznej powierzchni: 76,20 m2; do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie;

 

-instalacje-wszystkie, ogrzewanie c.o.-dotychczas zapewnione było ze wspólnej kotłowni,grzejniki typu faviera;

 

-standard i stan techniczny-do remontu;

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele mieszkaniowe-konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 7620/49796 części;

 

-budynek usytuowany jest na działce 2225/1 o powierzchni 0,0393 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007944/0;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-cena wywoławcza w II-gim przetargu: 105.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

6)Lokalizacja:nieruchomość zabudowana pawilonem handlowo-usługowym przy

 

ul.Łaziennej 4 we Wschowie- położona na działce numer 1466 o powierzchni 0,0683 ha,

 

zabudowana nieczynnym pawilonem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej ok.90 m2 ,

 

który złożony jest z lokalu użytkowego, kotłowni i wc ; brak pomieszczeń przynależnych,

instalacje:elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie c.o.- wszystkie w stanie wymagającym

wymiany;budynek murowany, jednokondygnacyjny,niepodpiwniczony;dach płaski kryty papą;

 

- standard nieruchomości i stan techniczny - do generalnego remontu;

 

-księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00002572/6;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-45- MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-cena wywoławcza w II-gim przetargu: 150.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

UWAGA:

 

Wyznacza się termin do oglądania lokali na dzień:26 września 2016r. (poniedziałek) lub

 

03 października 2016r. (poniedziałek)

 

-godz.15.05-ul.Kilińskiego 4

 

-godz.15.15-ul.Łazienna 10

 

-godz.15.30-ul.Łazienna 6

 

-godz.15.45-ul.Łazienna 4

 

-kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 - 540 86 47 .

 

 

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 10 października 2016r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 04 października 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (szerszej informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udzieli Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Wschowa

 

 

 

Miłosz Czopek

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2016-09-05 13:45:48 (1023 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa