Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Tereny wsi-II-gi przetarg-termin 17.10.2016r.

 

Wschowa, 01.09.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

 

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

 

 

1)Lokalizacja: 4 działki gruntu niezabudowanej położone w Wygnańczycach:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań

 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13

 

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.-działki znajdują się w jednostce bilansowej „MP”-teren

 

z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących

 

z funkcją mieszkaniową;

 

-kształt działki 162/2 – nieregularny,dojazd drogą asfaltową, w której jest częściowe uzbrojenie:energia i woda,działkę

 

przecina sieć energetyczna i wodociągowa;

 

-kształt działek:141/1, 141/2, 141/3-zbliżony do prostokąta, dojazd drogą nieutwardzoną, w której jest sieć

 

wodociągowa i energetyczna;

 

-otoczenie działek stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz las;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

162/2

 

141/1

 

141/2

 

141/3

6900

 

3048

 

3006

 

3035

ZG1W/00021809/6

 

ZG1W/00021277/7

 

ZG1W/00021277/7

 

ZG1W/00021277/7

60.000,00 zł

+VAT(zw.)

55.000,00 zł +VAT(zw.)

55.000,00 zł +VAT(zw.)

55.000,00 zł z+VAT(zw.)

 

6.000,00 zł

 

 

5.500,00 zł

 

5.500,00 zł

 

5.500,00 zł

 

2)Lokalizacja:2 działki gruntu niezabudowane oraz 1 nieruchomość gruntowa niezabudowana - położone w Łysinach:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań

 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13

 

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.-działki znajdują się w jednostce bilansowej „MP”-teren

 

z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących

 

z funkcją mieszkaniową (dla działek:77 i 155/2), natomiast dla nieruchomości złożonej z działek: 83/2 i 84

 

-położenie w jednostce bilansowej ”MP” oraz „ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów

 

gospodarki leśnej;

 

-kształt działek:77 i 155/2 – wielobok,dojazd drogą utwardzoną, w której jest częściowe uzbrojenie:energia i woda; -kształt nieruchomości złożonej z działek:83/2 i 84-nieregularny,teren nierówny, wymagający niwelacji, dojazd drogą utwardzoną kamieniem polnym, a w niej:są sieci:energetyczna i woda;

 

-otoczenie działek stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane ;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

77

 

155/2

 

83/2 i 84

5600

 

3513

 

8600

ZG1W/00021761/7

 

ZG1W/00021883/8

 

ZG1W/00003606/1

ZG1W/00022027/7

60.000,00 zł +VAT(zw.)

41.000,00 zł +VAT(zw.)

 

50.000,00 zł +VAT(zw.)

6.000,00 zł

 

4.100,00 zł

 

5.000,00 zł

 

3)Lokalizacja:nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Tylewicach:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań

 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13

 

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.-działka znajduje się w jednostce bilansowej „MP”-teren

 

z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących

 

z funkcją mieszkaniową;

 

-kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski, nieruchomość położona przy drodze asfaltowej, w której są sieci:

 

wodociągowa i energetyczna;

 

-nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi byłej remizy strażackiej o powierzchn zabudowy:30 m2

 

i 6 m2 (budynki parterowe, murowane, niepodpiwniczone, większy - pokryty dachówką), obydwa budynki-do remontu

 

lub rozbiórki;działkę przecina sieć wodociągowa i energetyczna;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

130

2900

ZG1W/00021926/2

35.000,00 zł +VAT(zw.)

3.500 zł

 

4)Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana położona w Siedlnicy (przysiółek Czerlejewo):

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań

 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13

 

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013r.-działka znajduje się w jednostce bilansowej „ML”-teren

 

z przewagą indywidualnej zabudowy rekreacyjnej (letniskowej), jednorodzinnej i pensjonatowej;

 

-kształt działki zbliżony do trapeza, teren płaski, usytuowana jest przy drodze utwardzonej, rejon lokalizacji

 

wyposażony w sieci: wodociągową i energetyczną;

 

-otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokośc wadium

brutto

1019

3206

ZG1W/00006963/2

45.000,00 zł +VAT(zw.)

4.500 zł

 

5)Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie:

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań

 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XXXV/392/13

 

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.09.2013r.-działka znajduje się w jednostce bilansowej „MP”-teren

 

z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących

 

z funkcją mieszkaniową;

 

-kształt działki-zblizony do prostokąta, na działce mogą się znajdować fragmenty murów po wyburzonych

 

budynkach; teren płaski, działka usytuowana przy drodze polnej nieutwardzonej, rejon lokalizacji nieuzbrojony;

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

54/4

6300

ZG1W/00017659/8

50.000,00 zł +VAT(zw.)

5.000 zł

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane są zbywane według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków. Nabywcy przejmują działki w stanie istniejącym.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 17 października 2016r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 11 października 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Poprzedni przetarg na w/w nieruchomości odbył się 29 czerwca 2016r.

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (szerszej informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udzieli Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel. 65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Wschowa

 

Miłosz Czopek

 Data publikacji: 2016-09-09 10:46:57 (833 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa