Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o przetargu - termin 24.10.2016 r.

Wschowa, 14.09.2016r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

O G Ł A S Z A

   I-szy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej przy ul. Pocztowej we Wschowie (przy budynku nr 1, w którym mieści się ZUS)- oznaczonej numerem  ewidencyjnym  działki: 1057/55 o  łącznej powierzchni 0,0507  ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00016209/2 ;
 • kształt nieruchomości - zbliżony do prostokąta, nieruchomość płaska, nieogrodzona, dostępność komunikacyjna bardzo dobra;w  rejonie lokalizacji-sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa;
 • zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XX/166/08 z dnia 14.02.2008r.  Miasta Wschowa i  terenów  funkcjonalnie z nim związanych - nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem „A-20-MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi centrotwórcze;

cena wywoławcza w I-szym przetargu:60.000,00 zł+23%VAT=73.800,00 zł brutto;

 


 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w rejonie ulic:

Zacisze-Pusta we Wschowie-oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 394/12 o powierzchni 0,1411 ha, objętej księgą wieczystą  ZG1W/00006946/7;

 • kształt nieruchomości - zbliżony do prostokąta, nieruchomość płaska, nieogrodzona, dostępność komunikacyjna średnia, w rejonie lokalizacji-sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa;
 • zgodnie ze zmianą miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego m.Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/165/16 z dnia 31 marca 2016r. Rady Miejskiej we Wschowie -nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem:”37-MN,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

cena wywoławcza w I-szym przetargu: 85.000,00 zł+23%VAT=104.550,00 zł brutto;

 

 

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej przy
 2. Kamiennej  we Wschowie-oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 592/2 o

            powierzchni 0,0640 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00005831/1;

 • kształt nieruchomości - zbliżony do prostokąta, nieogrodzona, dostępność komunikacyjna dobra, rejon lokalizacji  wyposażony w sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa;
 • działka porośnięta starymi drzewami i krzewami owocowymi, częściowo uprawiana jako ogród warzywny;
 • zgodnie za zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych  część północna  zatwierdzonej uchwałą Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r.-nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem:”74-MN,U”-tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

cena wywoławcza w I-szym przetargu: 50.000,00 zł+23%VAT=61.500,00 zł brutto.

 

 

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 24  października  2016r.  godz.10.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 19 października 2016r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Nieruchomości są zbywane według wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntów, sprzedający może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy  ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni oraz rodzaju użytków. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1 we Wschowie, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki  Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej  i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro ratusza,tel.65 540 86 47 (szersze informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.                          

                                                                                                                                                                    

/-/Zastępca  Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                          Wschowa 

                                                                                                                                                                 Miłosz Czopek                                                                                                                                                                                                                                                   Rozmiar: 1 620.00 KB
Data publikacji: 2016-09-29 09:50:19
Ilość pobrań: 119

Data publikacji: 2016-09-29 09:38:35 (777 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: katarzyna.lorych@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-09-29 09:50:19 Dodano załącznik: (Wschowa,_24[5848x1].doc) Katarzyna Lorych

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa