Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ODWOŁANIE II-giego PRZETARGU

 

Wschowa, dnia: 04 października 2016 roku

 

 

 

 

INFORMACJA O ODWOŁANIU II-giego PRZETARGU

 

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

Dotyczącego sprzedaży następujących nieruchomości gminnych:

 

 

 

1) lokalizacja: 4 działki gruntu niezabudowane położone w Wygnańczycach:

 

-numer 162/2 o powierzchni 0,6900 ha;

 

-numer 141/1 o powierzchni 0,3048 ha;

 

-numer 141/2 o powierzchni 0,3006 ha;

 

-numer 141/3 o powierzchni 0,3035 ha;

 

2)lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane i 1 nieruchomość gruntowa niezabudowana

    złożona z 2 działek położonych w Łysinach:

 

-numer 77 o powierzchni 0,5600 ha;

 

-numer 155/2 o powierzchni 0,3513 ha;

 

-numer 83/2 i 84 o łącznej powierzchni 0,8600 ha;

 

3)lokalizacja:nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Tylewicach: numer 130

   o powierzchni 0,2900 ha;

 

4)lokalizacja:1 działka gruntu niezabudowana położona w Siedlnicy (przysiółek

    Czerlejewo):numer 1019 o powierzchni 0,3206 ha;

 

5)lokalizacja: 1 działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie-numer 54/4

    o powierzchni 0,6300 ha.

 

 

Termin II-giego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień:

17 października 2016r. godz.10.00.

 

Miejsce przetargu: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie przy ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

 

 

II-gi przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomości wyznaczony na dzień

17 października 2016r. o d w o ł u j e    s i ę - ze względu na wadę prawną uniemożliwiającą

zawarcie ważnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

 

Miłosz Czopek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2016-10-05 12:12:33 (627 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa