Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania na sprzedaż nieruchomości-termin:05 grudnia 2016r.

 

 

Wschowa, dnia 25.10.2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

 

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

OGŁASZA ROKOWANIA

 

(po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym)

 

 

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 

 

 

I.Lokalizacja:lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowiepołożony na parterze

 

budynku , złożony z 1 pomieszczenia (biura) o powierzchni 18,10 m2, do lokalu przynależy wc położone w korytarzu (parter budynku) o powierzchni  0,51 m2 .

 

Opis lokalu:

 

wejście do lokalu z korytarza budynku; standart lokalu i stan techniczny - dobry; instalacje - wszystkie media znajdują się w budynku, ogrzewanie lokalu: grzejniki płytowe, c.o. gazowe-dotychczas było zapewnione ze wspólnej kotłowni;

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele

 

mieszkaniowe - konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi: 1861/20636 części; -budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla  budynku: ZG1W/00016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,usługi centrotwórcze;

 

-pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lipca 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły się

 

wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 15.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

 

 

II.Lokalizacja:lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 10 we Wschowie położony na

 

parterze budynku złożony z 3 pomieszczeń o powierzchni 38,30 m2, do lokalu przynależą:kuchnia o powierzchni 10,05 m2 oraz kotłownia o powierzchni 8,10 m2 .

 

Opis lokalu:

 

wejście do lokalu z korytarza, wejścia do kuchni i kotłowni znajdują się na zewnątrz

 

budynku;standard lokalu i stan techniczny – dobry;instalacje-wszystkie media znajdują się w budynku,ogrzewanie co gazowe ze wspólnej kotłowni-grzejniki żeliwne,

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele

 

mieszkaniowe - konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 5645/20636 części;-budynek usytuowany na działce 2225/5 o powierzchni 0,0161 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00016565/5;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej usługowej;

 

-pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lipca 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły się

 

wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 35.000,00 zł+VAT(zwolniony);

 

 

 

III.Lokalizacja:lokal użytkowy przy ul. Łaziennej 6we Wschowie położony na parterze budynku złożony obecnie z 1 pomieszczenia oraz części sanitarnej o łącznej powierzchni: 76,20 m2; do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.

 

Opis lokalu:

 

-instalacje-wszystkie w lokalu, ogrzewanie c.o.-dotychczas zapewnione było ze wspólnej kotłowni, grzejniki typu faviera;standard i stan techniczny-do remontu;

 

-wymaga przystosowania do potrzeb nabywającego (w przypadku zamiaru adaptacji na cele

 

mieszkaniowe-konieczne uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania);

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 7620/49796 części; -budynek usytuowany jest na działce 2225/1 o powierzchni 0,0393 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007944/0;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-43-MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

-pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lipca 2016r ,drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły się

 

wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 80.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

 

 

IV.Lokalizacja:nieruchomość zabudowana pawilonem handlowo-usługowym przy

 

ul.Łaziennej 4 we Wschowie- położona na działce numer 1466 o powierzchni 0,0683 ha,

 

zabudowana nieczynnym pawilonem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej ok.90 m2 ,

 

który złożony jest z lokalu użytkowego, kotłowni i wc ; brak pomieszczeń przynależnych,

 

instalacje:elektryczna, wodnokanalizacyjna, ogrzewanie c.o.- wszystkie w stanie

 

wymagającym wymiany;budynek murowany, jednokondygnacyjny,niepodpiwniczony;

 

dach płaski kryty papą;

 

- standard nieruchomości i stan techniczny - do generalnego remontu lub wyburzenia; -księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00002572/6;

 

-zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona  na terenie ozn .symbolem „A-45- MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

 

- pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lipca 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły się

 

wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 130.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

 

 

V.Lokalizacja:-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1701/1

 

o powierzchni 0,1308 ha położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie, objęta

 

księgą wieczystą ZG1W/00003031/9;

 

-nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta starymi drzewami

 

owocowymi,kształt działki-prostokąt; dostępność komunikacyjna-dobra; dojazd do

 

nieruchomości drogą gruntową nieutwardzoną z ul. Obr.W-wy, rejon lokalizacji

 

nieruchomości wyposażony w sieci:wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną

 

i gazową;otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane;

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka

 

położona na terenie oznaczonym symbolem „J-1-MN,U”-teren przeznaczony pod

 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , usługowej;

 

-pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły się

 

wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 45.000,00 zł+23%VAT =55.350,00 zł brutto;

 

 

 

VI.Lokalizacja:-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1701/2

 

o powierzchni 0,1230 ha położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie, objęta

 

księgą wieczystą ZG1W/00003031/9;

 

-nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki-prostokąt;

 

dostępność komunikacyjna-dobra; dojazd do nieruchomości drogą gruntową

 

nieutwardzoną z ul.Obr.W-wy, rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony

 

w sieci:wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową;otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane;

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka

 

położona na terenie oznaczonym symbolem „J-1-MN,U”-teren przeznaczony pod

 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , usługowej;

 

- pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły

 

się wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 45.000,00 zł+23%VAT =55.350,00 zł brutto;

 

 

 

VII.Lokalizacja:-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1711/2

 

o powierzchni 0,0939 ha położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie,objęta

 

księgą wieczystą ZG1W/00003251/7;

 

-nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki-prostokąt;

 

dostępność komunikacyjna-dobra; dojazd do nieruchomości drogą gruntową

 

nieutwardzoną, wjazd z ul.Obr.W-wy,rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony

 

w sieci:wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową;otoczenie stanowią

 

nieruchomości zabudowane;

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka

 

położona na terenie oznaczonym symbolem „A-91-MN,MW”-teren przeznaczony pod

 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , wielorodzinnej;

 

- pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły

 

się wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT =49.200,00 zł brutto;

 

 

 

VIII.Lokalizacja:-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 1711/4

 

o powierzchni 0,1073 ha położona przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie,objęta

 

księgą wieczystą ZG1W/00003251/7;

 

-nieruchomość płaska, niezabudowana i nieogrodzona, kształt działki-prostokąt;

 

dostępność komunikacyjna-dobra; dojazd do nieruchomości drogą gruntową

 

nieutwardzoną,wjazd z ul.Obr.W-wy, rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony

 

w sieci:wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową;otoczenie stanowią

 

nieruchomości zabudowane;

 

-zgodnie ze zmianą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/64/15 z dnia 28 maja 2015r.-działka

 

położona na terenie oznaczonym symbolem „MU (1-5)”-w ramach której dopuszcza się

 

lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych,

 

mieszkalno-usługowych oraz usługowych.

 

-pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2016r , drugi przetarg:10 października 2016r.-obydwa zakończyły

 

się wynikiem negatywnym;

 

-cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT =49.200,00 zł brutto.

 

Kontakt telefoniczny w sprawie umówienia terminu oglądania lokali i nieruchomości -przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań-65 540 86 47 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonegow rokowaniach lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:30 listopada 2016r.na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa. Na kopercie dopisać:

 

Rokowania” -nieruchomość:(wpisać: lokal o powierzchni/ numer działki), Nie otwierać.”

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

 

lub inny podmiot;

 

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

 

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

 

zastrzeżeń;

 

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

 

 

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu: 05 grudnia 2016r.

 

o godz.10.00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

 

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części) odbędzie się w tym samym dniu ,tj. 05 grudnia 2016r. o godz.10.30 również w sali posiedzeń UM i G Wschowa.

 

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

 

 

 

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona

 

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 30 listopada 2016 roku włącznie.

 

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach.

 

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

 

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

 

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

 

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy,

 

a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

 

Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginałupełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa.bip. pl.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy

 

Miłosz Czopek

 

 

 

Informacji o rokowaniach udziela Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój 23, tel.65 540 86 34).

 Data publikacji: 2016-10-27 10:05:03 (872 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa