Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż 2 lokali.

.

Wschowa, 23.05.2017r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości

ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych

położonych na terenie miasta Wschowa:

 1.Lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Niepodległości 29a

(w podwórzu) o łącznej powierzchni 84,70 m2 -w tym:powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 40,68 m2 oraz pomieszczenia przynależne do lokalu: komórka gospodarcza:10,70 m2, pralnia:10,90 m2 oraz piwnica:22,42 m2; budynek wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej : ul.Niepodległości 27, 29, 29a; budynki Wspólnoty położone są na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 980, 981, 979/1, 979/5 o łącznej powierzchni 0,0365 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00006554/2; lokal zbywany w udziale: 8470/53774 części w nieruchomości wspólnej;

-lokal mieszkalny nr 1 położony na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, instalacje:wodno-kanalizacyjna,

elektryczna i gazowa-wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte,

ogrzewanie piecowe; lokal do kapitalnego remontu lub rozbiórki;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” MU/6” - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami -zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszaru w rejonie ul.Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej, zatwierdzonej Uchwałą Nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015r.:

-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 15.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

2.Lokal użytkowy położony na parterze (wejście do lokalu z korytarza) w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Rynek 8 o łącznej powierzchni 41,08 m2 , brak pomieszczeń przynależnych, budynek usytuowany na działce 1442/13 o powierzchni 0,0286 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007241/2;

-lokal zbywany w udziale:4108/47218 części w nieruchomości wspólnej;wc użytkowane w korytarzu;

-lokal składa się z 1 pomieszczenia (o różnych wysokościach), instalacje:wodno-kanalizacyjna, stolarka drzwiowa -do wymiany, posadzka betonowa, brak ogrzewania, okna skierowane w stronę podwórza;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-40 MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej - zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14.02.2008r.

-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 785/610A -od wylicytowanej kwoty zostanie udzielone

50% bonifikaty;

-cena wywoławcza do II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 25.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Proponowany termin oglądania lokali: 19 i 26 czerwca godz.15.30 (ul.Rynek 8) i godz.15.45 (ul.Niepodległości 29a/1), kontakt telefoniczny w tej sprawie:65 540 86 47.

DRUGI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 03 lipca2017r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 13 marca 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,tel. 65 540 86 34) .

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

                                                                                                                                                     Wschowa

 

                                                                                                                                                                          Miłosz Czopek

 

 

 Data publikacji: 2017-04-24 12:43:32 (849 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-05-29 15:44:56 zmiana treści Marzanna Gałecka
2017-05-29 15:47:49 aktualizacja treści Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa