Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul.Łaziennej 4

Wschowa, 18.08.2017r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza II-gi przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we Wschowie:

-nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1466 o powierzchni 0,0683 ha, położona przy ul.Łaziennej 4, księga wieczysta ZG1W/00002572/6;

-na działce zlokalizowany jest nieużytkowany pawilon handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej około 90 m2 , który złożony jest z lokalu użytkowego, kotłowni i wc, brak pomieszczeń przynależnych, instalacje:elektryczna,wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie co.-wszystkie do wymiany, budynek murowany, jednokondygnacyjny,niepodpiwniczony,dach płaski kryty papą, standart nieruchomości i stan techniczny-do generalnego remontu lub wyburzenia;

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem "A-45-MW,U"-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi centrotwórcze;

cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:75.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu oglądania pawilonu pod numerem 65 540 86 47.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość jest zbywana wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, Gmina może wskazać granice lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu:09 października 2017r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 3 października 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer konta:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 i na stronie internetowej.Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47(informacje odnośnie sposobu zagospodarowania można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

Danuta Patalas

 Data publikacji: 2017-08-23 13:54:44 (723 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa