Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych

Wschowa, 09.04.2018r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości

 

ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

położonych na terenie miasta Wschowa:

 

 

 

1.Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Wesołej 4:

 

o łącznej powierzchni 34,64 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,40 m2 ,budynek położony jest na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 772/1 i 771/3 o łącznej powierzchni 0,0586 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00017612/7; lokal zbywany w udziale: 4604/30395 części w nieruchomości wspólnej;

 

-dział: III i IV księgi ZG1W/00017612/7 nie wykazuje żadnych wpisów;

 

- co gazowe-etażowe – do wymiany, instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa - wszystkie - do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte, lokal do kapitalnego remontu;

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo: na terenie oznaczonym symbolem : ” 8MW/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, częściowo: „4 MW”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a częściowo:”30 KD-D”-tereny dróg publicznych z usługami -zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa- i terennów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia (zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16 z 31.03.2016r.);

 

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 31.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

 

2.Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej 5:

 

o łącznej powierzchni 25,02 m2 składający się z 1 pokoju, i kuchni, wc użytkowane w korytarzu na parterze, do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchniach: 3,80 m2 i 4,00 m2 , budynek położony jest na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1498/1 i 1498/2 o łącznej powierzchni 0,0327 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00000344/5; lokal zbywany w udziale: 3282/26016 części w nieruchomości wspólnej;

 

-w dziale III ZG1W/00000344/5 wpisano ograniczone prawo rzeczowe-służebność przechodu przez klatkę schodową budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul.Garbarskiej położonej na działce 1498/1 o pow.143 m2 obecnie Kw 344;

 

-dział IV księgi ZG1W/00000344/5 nie wykazuje żadnych wpisów;

 

- ogrzewanie piecowe, instalacje:wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa - wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte, lokal do kapitalnego remontu;

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-52-MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08 z 14.02.2008r.);

 

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 18.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

 

3.Lokal mieszkalny nr 9 położony na IV piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 2a:

 

o łącznej powierzchni 47,80 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni: 4,00 m2 , budynek położony jest na działce geodezyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006/2 o łącznej powierzchni 0,0412 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00016541/1; lokal zbywany w udziale: 5180/148000 części w nieruchomości wspólnej;

 

-dział III ZG1W/00016541/1-zawiera wpis, że Zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., akt notarialny zawierający uchwałę nr 1/2004 zebrania wspólnoty mieszkaniowej właścicieli nieruchomości z dnia 27.01.2004r., postanowienie w przedmiocie sprostowania błędów powstałych w podczas migrancji księgi wieczystej z 08.12.2010r.;

 

-w dziale IV ZG1W/00016541/1 wpisano:postanowienie w przedmiocie sprostowania błędów powstałych w podczas migrancji księgi wieczystej z 08.12.2010r.;

 

-ogrzewanie co z lokalnej kotłowni, instalacje:wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa-wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte, standard lokalu i stan techniczny oceniono jako średni;

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 11MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej -zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjinalnie z nim związanych—część zachodnia – (zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16 z 31.03.2016r.);

 

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 75.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

4.Lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Strażackiej 1:

 

o łącznej powierzchni 45,30 m2 składający się z 2 pokoi i kuchni, do lokalu przynależą: komórka o powierzchni 5,39 m2 usytuowana na I piętrze oraz wc o powierzchni 1,00 m2 położone na półpiętrze, budynek położony jest na działce geodezyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1000/9 o łącznej powierzchni 0,0258 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00017342/3; lokal zbywany w udziale: 5169/37317 części w nieruchomości wspólnej;

 

-dział: III i IV księgi wieczystej ZG1W/00017342/3 nie wykazują żadnych wpisów;

 

- ogrzewanie piecowe, instalacje:wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa - wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte, lokal do kapitalnego remontu;

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” MU/7” - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami -zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -dla obszaru położonego w rejonie ul.Wolsztyńskiej,Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej (zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej nr VII/65/15 z 28.05.2015r.);

 

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 37.500,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

5.Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze i poddaszu w budynku mieszkalnym przy ul. Ks.A.Kostki 18:

 

o łącznej powierzchni 63,31 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, do lokalu przynależny: piwnica o powierzchni 9,20 m2, budynek położony jest na działce geodezyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1232 o łącznej powierzchni 0,0398 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00000373/7; lokal zbywany w udziale: 7251/26561 części w nieruchomości wspólnej;

 

-dział: III i IV ZG1W/00000373/7 nie wykazują żadnych wpisów;

 

- ogrzewanie piecowe, instalacje:wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa-wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane-zużyte, lokal do kapitalnego remontu;

 

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” B-47 MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,usługi centrotwórcze -zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08 z 14.02.2008r.);

 

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 49.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

 

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

 

Proponowany termin oglądania lokali: 23 i 30 kwietnia 2018 r. od godz.15.00 począwszy od ul.Garbarskiej 5,, ok. godz.15.15-Kostki 18, ok.godz.15.30-Strażacka 1,ok. godz.15.45-Ogrodowa 2a, ok. godz.16.00-Wesoła 4 kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.

 

PIERWSZY przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 16 maja 2018r. o godz.10.00wsali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 11 maja 2018r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,tel. 65 540 86 34) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                    Wschowa

 

                                                                                                                                                                   Miłosz Czopek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2018-04-13 09:36:06 (1091 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa