Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o terminie I-szego przetargu

 

  Wschowa, 07.06.2018r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Wschowie:

1.Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Wolsztyńskiej 12 o łącznej powierzchni 64,54 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wiatrołapu, brak pomieszczeń przynależnych, nieruchomość  położona jest na działkach geodezyjnych  oznaczonych  numerami   ewidencyjnymi 363/2 i 364/2  o łącznej powierzchni 0,0446 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00000576/0; lokal zbywany w udziale: 6454/19736 części w nieruchomości wspólnej; dział: III i IV księgi  ZG1W/00000576/0  nie wykazuje żadnych wpisów;

- ogrzewanie co gazowe-niesprawne, instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa - wszystkie -do wymiany, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi drewniane (w dwóch pokojach)-zużyte, w pozostałych pomieszczeniach - betonowe, tynki i okładziny ścian-zużyte, do wymiany, dach nad wiatrołapem-przegniły,  lokal do kapitalnego remontu;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 17-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia  (zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

budynek  nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków ale jest położony w otoczeniu zespołu krajobrazowo-urbanistycznego miasta;

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony).

2.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/10 o powierzchni 0,2691 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2: działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną w pobliżu sieć gazowa;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 134.000,00 zł+23%VAT=164.820,00 zł brutto.

3.Nieruchomość  gruntowa  niezabudowana  oznaczona  numerem  2341/9 o powierzchni 0,1121 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:

działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 69.700,00 zł+23%VAT=85.731,00 zł brutto.

4.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/8 o powierzchni 0,1049 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2: działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 65.300,00 zł+23%VAT=80.319,00 zł brutto.

5.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/7 o powierzchni 0,1189 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2: działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 19-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 69.900,00 zł+23%VAT=85.977,00 zł brutto.

6.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/6 o powierzchni 0,0819 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2: działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, w pobliżu sieć gazowa;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 9-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 54.000,00 zł+23%VAT=66.420,00 zł brutto.

7.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/5 o powierzchni 0,0758 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2: działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, w pobliżu sieć gazowa;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 9-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 51.500,00 zł+23%VAT=63.345,00 zł brutto.

8.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 2341/4 o powierzchni 0,0794 ha położona w rejonie ul. Zacisze (za SP3/Gimn.), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00003580/2:działy: III i IV ZG1W/00003580/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki zbliżony do prostokąta, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 9-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia (zatwierdzonego  uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 53.000,00 zł+23%VAT=65.190,00 zł brutto.

9.Nieruchomość  gruntowa niezabudowana  oznaczona numerem 2358/5 o powierzchni 0,2065 ha położona w rejonie ul. Wolsztyńskiej/ul. Osiedle (w rejonie „Galerii wschowskiej” i „Inter Marche”), zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00002945/2:dział III i IV księgi ZG1W/00002945/2 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki nieregularny, działka płaska, nieogrodzona, niezabudowana, dojazd drogą gruntową, rejon lokalizacji nieuzbrojony ;

przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, co utrudnia jej przyszłą zabudowę -nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi sieci prawa swobodnego do niej dostępu  w sytuacji gdy zaistnieje potrzeba  przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych (ewentualnie ustanowienia na żądanie prawo nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu) lub - w razie kolizji planowanej zabudowy z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej – jej przebudowa będzie możliwa na koszt inwestora -  w ramach dokonanych uzgodnień z  jej właścicielem (nabywca winien  przebudowany odcinek sieci przekazać właścicielowi lub ustanowić prawo nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu-celem udostępnienia do niej dostępu w razie konieczności przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych);

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 12-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część zachodnia  (zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/165/16  z 31.03.2016r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 91.000,00 zł+23%VAT=111.930,00 zł brutto.

10.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 1782 o powierzchni 0,0835 ha położona przy ul. Konradowskiej, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00004296/1: dział III i IV księgi ZG1W/00004296/1 nie wykazują żadnych wpisów;

kształt działki  trójkątny, działka płaska,  niezabudowana, dojazd drogą asfaltową, rejon lokalizacji uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” 7-MN/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami -zgodnie ze zmianami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych-część  południowa  (zatwierdzonego  uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/425/13  z 01.12.2013r.);

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 49.000,00 zł+23%VAT=60.270,00 zł brutto.

Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy danej nieruchomości lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Proponowany termin oglądania lokalu: 18 i 25 czerwca 2018 r. - godz.15.30-ul.Wolsztyńska 12/2 - kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.

PIERWSZY  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości  odbędzie się w dniu:16 lipca 2018r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 10 lipca 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w  Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,tel. 65 540 86 34) – w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                                                                                                               Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                         Miłosz  CzopekData publikacji: 2018-06-11 13:52:09 (758 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa