Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony-2 sierpnia 2018r.

                                                                                                                                                                               Wschowa, 29.06.2018r.


                            Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości
                ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości gminnych
                                                      położonych we Wschowie:

1.Lokal mieszkalny nr 15 położony na poddaszu w budynku mieszkalnym przy ul. Ratuszowej 2:
o łącznej powierzchni 26,15 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju z wc i skrytki, do lokalu przynależy pomieszczenie na strychu o powierzchni 2,40 m2 i piwnica o powierzchni 4,60 m2 , nieruchomość  położona jest na działce geodezyjnej  oznaczonej  numerem   ewidencyjnym 1476/10  o  powierzchni 0,0456 ha, księga wieczysta dla nieruchomości: ZG1W/00001770/7; lokal zbywany w udziale: 3315/83911 części w nieruchomości wspólnej;
-w dziale III ZG1W/00001770/7 wpisano:Zarząd Nieruchomością wspólną sprawuje Spółka Komunalna Wschowa
-dział:IV księgi  ZG1W/00001770/7 -  nie wykazuje żadnych wpisów;
Opis lokalu: ogrzewanie piecowe-do wymiany, instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna -do wymiany,instalacja gazowa-brak, stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany, podłogi-posadzka betonowa-do wymiany,  tynki i okładziny ścian-zużyte, do wymiany, w pomieszczeniach belki stropowe,  lokal do kapitalnego remontu;
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-81-MUC” – zabudowa śródmiejska obejmująca: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi centrotwórcze –zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -(zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr XX/166/08  z  14.02.2008r.);
budynek   jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków pod numerem L-794/A, od wylicytowanej ceny sprzedaży lokalu zostanie udzielona 50% bonifikata;
-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 19.000,00 zł+VAT (zwolniony).

2.Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym oznaczona numerem 1103/6 o powierzchni 0,0180 ha położona przy ul.Daszyńskiego, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00006811/2:
działy: III i IV ZG1W/00006811/1 nie wykazują żadnych wpisów;
Opis: kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, dostępność komunikacyjna dobra, w rejonie lokalizacji –wszystkie media, budynek parterowy prowizoryczny, posadowiony na wylewce betonowej, wykonany z lekkich kształtowników stalowych, obudowa zewnętrzna z płyt PCV, ocieplenie ścian-wełna mineralna, ściany wewnętrzne-deski i płyty pilśniowe , dach drewniany kryty papą, podłogi z płyty wiórowej pokryte gumoleum, okna drewniane-zużyte, drzwi stalowe-zużyte, instalacje-elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, brak ogrzewania, budynek do generalnego remontu lub rozbiórki, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 42,70 m2
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” B-38-MW,U” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej-zgodnie z zapisami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08  z 14.02.2008r.;
-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 87.600,00 zł+23%VAT=107.748,00 zł brutto.

3. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym oznaczona numerem 1959/2 o powierzchni 0,0236 ha położona przy ul.K.Wielkiego, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00007240/5:
działy: III i IV ZG1W/00007240 nie wykazują żadnych wpisów;
Opis:kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, dostępność komunikacyjna dobra, w rejonie lokalizacji –wszystkie media, budynek parterowy prowizoryczny, posadowiony na wylewce betonowej, wykonany z lekkich kształtowników stalowych, obudowa zewnętrzna z drewna, ocieplenie ścian-wełna mineralna, ściany wewnętrzne-deski,dach drewniany kryty papą, podłogi z płytek ceramicznych-do wymiany, okna stalowe-zużyte, drzwi stalowe-zużyte, instalacje-elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, brak ogrzewania, budynek do generalnego remontu lub rozbiórki,powierzchnia użytkowa budynku wynosi 33,80 m2
-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-105-MU” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi centrotwórcze-zgodnie z zapisami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych -  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/166/08  z 14.02.2008r.;
-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 49.000,00 zł+23%VAT=60.270,00 zł brutto.

Nabywca przejmuje nieruchomości  w stanie istniejącym, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy danej nieruchomości lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.
Proponowany termin oglądania lokalu: 9 i 16 lipca  2018 r. - godz.15.30-ul. Ratuszowa 2/15 - kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 540 86 47.
PIERWSZY  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości  odbędzie się w dniu:02 sierpnia 2018r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 20% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 27 lipca 2018r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa  przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w  Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,
tel. 65 540 86 34) – w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                                         Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
                                                                                                                                         Wschowa

                                                                                                                                     Miłosz  Czopek

Data publikacji: 2018-07-05 07:22:12 (694 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa