Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7624/17/10

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1. Numer Wpisu 6

2.Zakres przedmiotowy wniosku:
Wniosek o przeniesienie za zgodą Zarządu Powiatu Wschowskiego decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9.11.2009r znak RO-7624/16/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „rozbudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo - drogi krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 1005 we Wschowie, ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Daszyńskiego” na rzecz zarządcy drogi krajowej Nr 12 tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59, do korespondencji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 31

3.Znak sprawy:
RO-7624/17/10

4.Data złożenia:
29.07.2010r.

5.Dane wnioskodawcy:
„APS” Biuro Projektów Budownictwa, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra działające z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

6.Wyszczególnienie załączników do wniosku:
 wniosek + oświadczenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze + zgoda Zarządu Powiatu Wschowskiego

7.Nazwa organu – adresata wniosku:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

8.Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25

9.Informacje o sposobie zakończenia postępowania
postępowanie zakończone wydaną decyzją

10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak

11.Uwagi:
brakData publikacji: 2010-08-03 10:28:22 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa