Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

WG.RO.6220.2.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 22 (obręb 10) w miejscowości Osowa Sień, Gmina Wschowa

Numer Wpisu 2/2016

2. Zakres przedmiotowy wniosku:

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na. „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dzialce o nr ewid. 22 (obręb 10) w miejscowości Osowa Sień, Gmina Wschowa”

3.Znak sprawy:
WG.RO.6220.2.2016.AWG

4. Data złożenia:
02.02.2016r.

5. Dane wnioskodawcy:

 Edyta Wójcik pełnomocnik firmy R.Power Solar Zachód Sp. z o.o.

6. Wyszczególnienie załączników do wniosku:
- karta informacyjna przedsięwzięcia (zapis karty w formie elektronicznej + papierowej)

 - wypis z rejestru gruntów

 - kopia mapy ewidencyjnej poświadczonej przez organ uprawniony (wraz z zapisem w formie elektronicznej)

- pełnomocnictwo

 - opłata skarbowa 205 zł + 17 zł

7. Nazwa organu – adresata wniosku.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Gospodarki Gminy, Zespół d/s  Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
pok. Nr 25 

9. Informacje o sposobie zakończenia postępowania:
w toku

10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

 brakData publikacji: 2016-02-10 12:36:45 (308 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa