Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RO.6131.16.2016.WS

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew RO.6131.16.2016.WS

1. Numer Wpisu 15
2. Zakres przedmiotowy wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 
- gatunek: modrzew - szt. 1, świerk pospolity- szt. 1 rosnące na terenie działki  nr ewid. 560 - obręb Osowa Sień, gmina Wschowa.

3. Znak sprawy:
RO.6131.15.2016.WS

4. Data złożenia:
25.01.2016r.
5. Dane wnioskodawcy;                                                                                                                                                    osoba fizyczna
;
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku:
Oświadczenie o poiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,                                                              
                        Mapka sytuacyjna z zaznaczonym usytuowaniem drzew;                                                                                                   7. Nazwa organu - adresata wniosku                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa;                                                                                                                               8. Miejsce przechowywania:                                                                                                                                    Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa                                                                                         Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury, pok. Nr 25 

9. Informacje o sposobie zakończenia postępowania:
wydana decyzja
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnianiaData publikacji: 2016-02-11 14:11:05 (273 odsłon)
- Agnieszka Dziekańska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa