Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

decyzja w sprawie usunięcia drzew i krzewów, RO.6131.149.2012.WS

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Lp. decyzja w sprawie usunięcia drzew i krzewów
1. Numer Wpisu: 93
2. Zakres przedmiotowy decyzji:
* Zezwolić na usunięcie drzew i krzewów -
- z gatunku: robinia akacjowa - szt.15, dąb - szt.4, sosna zwyczajna - szt.2, klon zwyczajny - szt.21, wierzba - szt.2, czeremcha - szt.1, rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa tj. teren cmentarza komunalnego we Wschowie;
- z gatunku: lonicera - 107,2m2 , robinia akacjowa (forma krzewiasta) - 48m2 , bez - 421m2 ,śnieguliczka - 14,4m2 , klon (forma krzewiasta) - 12m, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa tj. teren cmentarza komunalnego we Wschowie;
Zobowiązać wnioskodawcę do:
• wykonania wycinki drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP,
• wykonania wycinki drzew oraz krzewów od 16.10.2013r. do dnia 28.02.2014r. 
• uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach oraz krzewach;
* Na podstawie art. 86 ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) za usunięcie drzew oraz krzewów nie pobrano opłaty, gdyż wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
3. Znak sprawy:
SOB.613.1.2013
4. Data i miejsce wydania:
Wschowa, dnia 06.03.2013r.
5. Nazwa organu, który wydał decyzję
Starosta Wschowski, Pl.Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy:
Spółka Komunalna Wschowa, Sp. z o.o., ul.Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa;
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
7468/DZUP/2012
8. Miejsce przechowywania:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Infrastruktury
pok. Nr 25
tel. 065 5408636
9. Informacja, czy decyzja jest ostateczna, oraz adnotacje
o ewentualnym wstrzymaniu wykonywania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach:
decyzja jest ostateczna
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
brak
11. UwagiData publikacji: 2013-03-15 09:46:08 (508 odsłon)
- Joanna Olszewska
tel. 65 540 86 21    e-mail: joanna.olszewska@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa