Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7635/21/07

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)1. NUMER WPISU :10

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DECYZJI :
zezwolic na usunięcie drzewa - SZTUK 3
rodzaj:
-topola-obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od ziemi wynosi 310 cm
-topola-obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm do ziemi wynosi 260 cm
-brzoza-obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od ziemi wynosi 160 cm

3. ZNAK SPRAWY :
RO-7635/21/07

4. DATA WYDANIA :
16.02.2007r.

5. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ DECYZJĘ:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

6. NAZWA PODMIOTU, KTÓREGO DECYZJA DOTYCZY:
Władysław Chudzikiewicz

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DECYZJI:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - pok. 26

8. INFORMACJA CZY DECYZJA JEST OSTATECZNA:
decyzja jest ostateczna

9. UWAGI:
zobowiązano wnioskodawcę do:
- dokonania wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP
- dokonac wycinki drzew do dnia 30 kwietnia 2007r.
- uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach
- nasadzenia drzew w ilości 5 szt. (rodzaj iglaste ozdobne lub liściaste) na działce własnościowej nr 123 położonej w Olbrachcicach, do dnia 15 maja 2007r.
Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) za usunięcie drzew z gatunku topola (o obwodzie pnia wynoszącym 260 cm) oraz brzozy (o obwodzie pnia wynoszącym 160 cm)nie pobrano opłaty, gdyz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz nie rokuja szansy na przeżycie, z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomości.Data publikacji: 2007-07-31 12:25:21 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa