Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7635/27/07

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)1. NUMER WPISU : 15

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DECYZJI :
zezwolic na usunięcie drzew rosnących na działce rolnej nr 241 w obrębie geodezyjnym wsi Olbrachcice, wg zestawienia :
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 65 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 79 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 80 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 85 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 87 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 89 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 92 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 93 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 95 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 97 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 98 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 105 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 113 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 131 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 135 cm
- brzoza - obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi wynosi 152 cm
Nie zezwolic na usunięcie drzew, wg poniższego zestawienia:
- akacja - sztuk 8, obwody pni na wys. 130cm od ziemi wynoszą 65cm, 71cm, 72cm, 3 x 78cm, 95 cm, 99cm, drzewa rosną w granicy działki nr 144/2 z drogą gminną (śródpolną) oraz w trasie pasa drogowego
- akacja - szt 30, obwody pni na wys. 130 cm od ziemi wynoszą 63cm, 65cm, 67cm, 2 x 68cm, 69cm, 2 x 70cm, 71cm, 2 x 72cm, 3 x 75cm, 2 x 77cm, 78cm, 79cm, 83cm, 87cm, 2 x 88cm, 2 x 90cm, 91cm, 95cm, 96cm,101cm, 103cm, 127cm, - drzewa rosna w granicy działki nr 241 z drogą gminną (śródpolną) oraz w trasie pasa drogowego

3. ZNAK SPRAWY :
RO-7635/27/07

4. DATA WYDANIA :
12.03.2007r.

5. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ DECYZJĘ:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

6. NAZWA PODMIOTU, KTÓREGO DECYZJA DOTYCZY:
Andrzej Chudzikiewicz

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DECYZJI:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - pok. 26

8. INFORMACJA CZY DECYZJA JEST OSTATECZNA:
decyzja jest ostateczna

9. UWAGI:
zobowiązano wnioskodawcę do:
- dokonania wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP
- dokonac wycinki drzew do dnia 15 kwietnia 2007r.
- uporządkowania terenu wycinki z pozostałości po usuniętych drzewach
- nasadzenia drzew w ilości 30 szt. (z rodzaju iglaste ozdobne lub liściaste)na działce siedliskowej w Olbrachcicach nr 24b, do 15 maja 2007r.



Data publikacji: 2007-08-01 09:14:00 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa