Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7635/131/07

ustawa z dnia 16 kwietnia ustawy 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)1. NUMER WPISU : 59

2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DECYZJI :
Zezwolić na usunięcie drzew
- rodzaj : świerk (obwód pnia mierzonego na wys. 130cm - 36 i 40 cm)- szt.2, rosnących na prywatnejposoesji wnioskodawcy, ul. Kasztanowa 5 we Wschowie

3. ZNAK SPRAWY :
RO-7635/131/07

4. DATA WYDANIA :
17.10.2007r.

5. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ DECYZJĘ:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

6. NAZWA PODMIOTU, KTÓREGO DECYZJA DOTYCZY:
Tadeusz Adamczak

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DECYZJI:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - pok. 26

8. INFORMACJA CZY DECYZJA JEST OSTATECZNA:
decyzja jest ostateczna

9. UWAGI:
Zobowiązać wnioskodawcę do:
- wykonanie wycinki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP
- wykonania wycinki drzewa do dnia 31 grudnia 2007r.
- uporządkowanie terenu wycinki z pozostałości po usuniętym drzewie
- nasadzenie drzew w ilości 2 szt. (z rodzaju iglaste ozdobne lub liściaste) na działce własnościowej we Wschowie, ul. Kasztanowa 5, do dnia 30 kwietnia 2008r.)
Na podst. art. 84 ust. 1, 2, 3 oraz art 85 ust. 1,2,4,7 i8 ustawy z dnia 16 kwietnia ustawy 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r.w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306) Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006r. (M.P. z dnia 24 października 2006r. ) naliczyć opłatę w kwocie 3 788,80 zł.
Na podst. art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)odracza się na okres 3 lat od dnia niniejszego zezwolenia termin uiszczenia opłaty za usunięcie wnioskowanych drzew. Jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadaczanieruchomości zgodnia z art. 84 ust.5 w/w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na wniosek strony, umorzy należnośc z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew.Data publikacji: 2007-10-25 11:38:46 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa