Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO-7635/145/07

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r.,Nr92, poz.880 z późn.zm.)1. NUMER WPISU : 62
2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DECYZJI :
Zezwolic na usunięcie drzewa - sztuk 7
- rodzaj :
dąb - szt. 2, lipa - szt. 3 - rosnących na terenie cmentarza w Olbrachcicach
lipa - szt. 2- rosnącycych na terenie parafialnym przy kosciele w Olbrachcicach

Nie zezwolić na usunięcie drzewa - szt. 1
- rodzaj: lipa - szt.1 rosnącej na terenie parafialnym przy kościele w Olbrachcicach

3. ZNAK SPRAWY :
RO-7635/145/07

4. DATA WYDANIA :
13.11.2007r.

5. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ DECYZJĘ:
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

6. NAZWA PODMIOTU, KTÓREGO DECYZJA DOTYCZY:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nar.N.M.P. i św. Jana Ap., Siedlnica 39, 67-400 Wschowa

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DECYZJI:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - pok. 26

8. INFORMACJA CZY DECYZJA JEST OSTATECZNA:
decyzja jest ostateczna

9. UWAGI:
Zobowiązać wnioskodawcę do:
- wykonanie wycinki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP
- wykonania wycinki drzewa do dnia 31 marca 2008r.
- uporządkowanie terenu wycinki z pozostałości po usuniętym drzewie
Na podst. art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) za usuniecie drzewa nie pobrano opłaty, gdyż zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz nie rokuja szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.Data publikacji: 2008-02-22 14:08:46 ( odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa