Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

RO.6220.40.2013.AWG OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie

 

Wschowa, dnia 23.06.2014r.

RO.6220.40.2013.AWG

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA

 

  

       Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamia, że w dniu 16.06.2014r., wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odwołanie firmy MDW S.A. ul. 28 czerwca 1956r. nr 398, 61-441 Poznań, reprezentowanej przez  Wiceprezes Zarządu Bartosz Drzyzgiewicz od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa znak RO.6220.40.2013 z dnia 28.05.2014r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wytwarzanie i magazynowanie produktów oraz przetwarzanie zużytych płynów technologicznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wschowa, województwo lubuskie”.

 Jednocześnie zawiadamiam, że odwołanie wraz z załączoną dokumentacją zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra.

 Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenia uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.                  

 

 

 

Z up. Burmistrza

Stanisław Kowalczyk

  Drugi Zastępca Burmistrza

 Data publikacji: 2014-06-23 13:35:14 (513 odsłon)
- Anna Włoczewska-Grys
tel. 65 5408635    e-mail: anna.wloczewskagrys@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa